Evropska služba za zunanje delovanje

Evropska služba za zunanje delovanje je diplomatska služba Evropske unije in pomaga visoki predstavnici EU za zunanje zadeve in varnostno politiko (zunanji ministrici) pri izvajanju skupne zunanje in varnostne politike.

Služba ima mrežo delegacij po vsem svetu, ki zastopajo evropske državljane in Evropsko unijo kot celoto.

Odnosi z drugimi organi EU

Evropska služba za zunanje delovanje je samostojno telo EU, vendar mora po zakonodaji EU svoje ukrepe uskladiti s politikami EU.

Visoka predstavnica je zato tudi podpredsednica Evropske komisije in predsednica Sveta za zunanje zadeve. Pri tem ji pomaga tudi diplomatska služba EU.

Nastanek Evropske službe za zunanje delovanje

  • November 2009 – Voditelji EU imenujejo Catherine Ashton (Združeno kraljestvo) na položaj visoke predstavnice za zunanje zadeve (uveden z Lizbonsko pogodbo). Njeno imenovanje z veliko večino podprejo tudi poslanci Evropskega parlamenta.
  • December 2009 – Začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe.
  • Julij 2010 – Ustanovitev Evropske službe za zunanje delovanje 26. julija 2010 s sklepom Sveta EU [783 KB], na podlagi predloga visoke predstavnice Catherine Ashton in po potrditvi Evropskega parlamenta 8. julija 2010.
  • December 2010Imenovanje vodstvenih delavcev službe in premestitev osebja z drugih organov EU.
  • Januar 2011 – Uradni začetek delovanja Evropske službe za zunanje delovanje.

Organizacijska sestava

Organizacijska sestava pdf - 191 KB [191 KB] English (en)

Predstavitev

Visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Catherine Ashton

Člani upravnega odbora

Izvršni generalni sekretar: Pierre Vimont pdf - 31 KB [31 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

Operativni direktor: David O'Sullivan pdf - 49 KB [49 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

Namestnica generalnega sekretarja za politične zadeve: Helga Schmid pdf - 59 KB [59 KB] English (en)

Namestnik generalnega sekretarja za medinstitucionalne zadeve: Maciej Popowski pdf - 23 KB [23 KB] English (en)

Izvršni direktorji

Krizno odzivanje: Agostino Miozzo

Azija: Viorel Isticioaia Budura

Afrika : Nicholas Westcott pdf - 194 KB [194 KB] English (en)

Evropa in Osrednja Azija: Luis Felipe Fernández de la Peña

Bližnji vzhod in južne sosedske države: Hugues Mingarelli

Severna in Južna Amerika: Christian Leffler

Svetovna in večstranska vprašanja: Maria Marinaki

Drugo vodstvo

Generalni direktor za vojaško osebje EU (EUMS): generalpolkovnik Wolfgang Wosolsobe

Direktor oddelka za krizno upravljanje in načrtovanje (CMPD): Gabor Iklody

Direktor civilnih zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje operacij (CPCC): Kenneth Deane

Direktor centra EU za analizo obveščevalnih podatkov (EU INTCEN): Ilkka Salmi

Direktor in stalni predsednik političnega in varnostnega odbora (PSC): Walter Stevens


  • Natisni
  • Normalna velikost črk
  • Povečaj črke za 150 odstotkov
  • Povečaj črke za 200 odstotkov