Európska služba pre vonkajšiu činnosť

Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) je diplomatickým zborom Európskej únie. Prostredníctvom tejto služby vykonáva šéfka zahraničných vecí EÚ (vysoká predstaviteľka pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonová) spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku.

ESVČ disponuje delegáciami po celom svete, ktoré konajú v záujme európskych občanov a zastupujú Úniu ako celok.

Vzťahy s ostatnými inštitúciami EÚ

ESVČ je z hľadiska svojho fungovania nezávislá na ostatných inštitúciách EÚ, ale nesie právnu zodpovednosť za to, že jej politické opatrenia sú v súlade s ostatnými politikami EÚ.

Preto je vysoká predstaviteľka zároveň podpredsedníčkou Európskej komisie a predsedníčkou Rady pre zahraničné veci. ESVČ pomáha vysokej predstaviteľke Catherine Ashtonovej aj pri plnení týchto funkcií.

Vznik ESVČ

  • november 2009 – vedúci predstavitelia EÚ vybrali Catherine Ashtonovú (Spojené kráľovstvo) za vysokú predstaviteľku EÚ. Táto nová funkcia bola vytvorená na základe Lisabonskej zmluvy. Jej menovanie následne schválil Európsky parlament veľkou väčšinou svojich hlasov.
  • december 2009 – Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti
  • júl 2010 – 26. júla 2010 vzniká Európska služba pre vonkajšiu činnosťrozhodnutím Rady ministrov [783 KB], ktoré bolo prijaté na základe návrhu vysokej predstaviteľky schváleným Európskym parlamentom 8. júla 2010.
  • december 2010menovanie vedúcich pracovníkov a presun zamestnancov z iných inštitúcii EÚ
  • január 2011 – ESVČ oficiálne začína svoju činnosť

Štruktúra

Organizačná štruktúra pdf - 191 KB [191 KB] English (en)

Profily

Vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku – Catherine Ashtonová

Členovia riadicej rady ESVČ

Výkonný generálny tajomník – Pierre Vimont pdf - 31 KB [31 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

Výkonný riaditeľ – David O'Sullivan pdf - 49 KB [49 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

Zástupkyňa generálneho tajomníka pre politické záležitosti – Helga Schmidová pdf - 59 KB [59 KB] English (en)

Zástupca generálneho tajomníka pre medziinštitucionálne záležitosti – Maciej Popowski pdf - 23 KB [23 KB] English (en)

Výkonní riaditelia

Reakcia na krízu – Dr. Agostino Miozzo

Ázia – Viorel Isticioaia Budura

Afrika – Nicholas Westcott pdf - 194 KB [194 KB] English (en)

Európa a stredná Ázia – Luis Felipe Fernández de la Peña

Blízky východ a južné susedstvo – Hugues Mingarelli

Amerika – Christian Leffler

Globálne a multilaterálne otázky: Maria Marinakiová

Ďalší vedúci pracovníci

Generálny riaditeľ vojenského štábu EÚ (EUMS): generálporučík Wolfgang Wosolsobe

Vedúci oddelenia krízového manažmentu a plánovania (CMPD): Gabor Iklody

Vedúci útvaru pre plánovanie a vedenie civilných operácií (CPCC): Kenneth Deane

Riaditeľ centra na analýzu spravodajských informácií (EU INTCEN): Ilkka Salmi

Riaditeľ a stály predseda politického a bezpečnostného výboru (PSC): Walter Stevens


  • Tlač
  • Set page to normal font size
  • Increase font size by 150 percent
  • Increase font size by 200 percent