Euroopan ulkosuhdehallinto

EU:n ulkoasioita hoitaa EU:n ulkosuhdehallinto (EUH). Se avustaa EU:n ulkoasiainedustajaa (ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa) Catherine Ashtonia yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan toteuttamisessa.

Euroopan ulkosuhdehallinnolla on ympäri maailmaa edustustoja, joiden tehtävänä on edustaa koko EU:ta.

Suhteet muihin EU:n toimielimiin

EUH on toiminnallisesti itsenäinen, muista EU:n toimielimistä erillinen unionin elin. Sillä on kuitenkin oikeudellinen vastuu varmistaa ulkosuhdepolitiikan johdonmukaisuus muiden EU-politiikkojen kanssa.

Tämän takaamiseksi EU:n ulkoasiainedustaja toimii myös Euroopan komission varapuheenjohtajana ja EU:n ulkoasiainneuvoston puheenjohtajana. Nykyistä ulkoasiainedustajaa Catherine Ashtonia tukevat tehtävässään lisäksi EU:n jäsenmaiden ulkoasiainhallinnot.

EUH:n perustaminen

Rakenne ja organisaatio

Organisaatiokaavio pdf - 191 KB [191 KB] English (en)

Tehtävät ja ansioluettelot

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja: Catherine Ashton

EUH:n johtokunnan jäsenet

Toimeenpaneva pääsihteeri: Pierre Vimont pdf - 31 KB [31 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

Hallintopääjohtaja: David O'Sullivan pdf - 49 KB [49 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

Poliittisten asioiden apulaispääsihteeri: Helga Schmid pdf - 59 KB [59 KB] English (en)

Toimielinten välisten asioiden apulaispääsihteeri: Maciej Popowski pdf - 23 KB [23 KB] English (en)

Ylijohtajat

Kriisinhallinta: Agostino Miozzo

Aasia: Viorel Isticioaia Budura

Afrikka: Nicholas Westcott pdf - 194 KB [194 KB] English (en)

Eurooppa ja Keski-Aasia: Luis Felipe Fernández de la Peña

Lähi-itä ja eteläinen naapurialue: Hugues Mingarelli

Pohjois- ja Etelä-Amerikka: Christian Leffler

Globaalit ja monenväliset asiat: Maria Marinaki

Muu ylempi johto

EU:n sotilasesikunnan (EUSE) pääjohtaja: Wolfgang Wosolsobe (kenr.luutn.)

Kriisinhallinta- ja suunnitteluosaston johtaja: Gabor Iklody

Siviilikriisinhallinnan suunnittelu- ja toteutusvoimavaran (CPCC) johtaja: Kenneth Deane

EU:n tiedusteluanalyysikeskuksen (EU INTCEN) johtaja: Ilkka Salmi

Johtaja, poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PTK) pysyvä puheenjohtaja: Walter Stevens


  • Tulosta
  • Aseta sivu normaalikokoiselle fontille
  • Kasvata fontin kokoa 150 prosentilla
  • Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla