Euroopa välisteenistus

Euroopa välisteenistus on Euroopa Liidu diplomaatiline korpus. See toetab ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat Catherine Ashtonit ühise välis- ja julgeolekupoliitika juhtimises.

Välisteenistusel on kõikjal maailmas delegatsioonid, mis töötavad Euroopa kodanike nimel ning esindavad ELi kui tervikut.

Suhted teiste ELi asutustega

Euroopa välisteenistus tegutseb teistest ELi organitest sõltumatult, kuid tal on õiguslik kohustus tagada, et tema poliitika on kooskõlas teiste ELi poliitikavaldkondadega.

Selle hõlbustamiseks on kõrge esindaja ühtlasi ka Euroopa Komisjoni asepresident ning välisasjade nõukogu eesistuja. Euroopa välisteenistus toetab kõrget esindajat Catherine Ashtonit ka nende ülesannete täitmisel.

Euroopa välisteenistuse kujunemine

Struktuur

Organisatsiooni skeem pdf - 191 KB [191 KB] English (en)

Ametikohad

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja: Catherine Ashton

Euroopa välisteenistuse haldusnõukogu liikmed

Tegevpeasekretär: Pierre Vimont pdf - 31 KB [31 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

Peadirektor: David O'Sullivan pdf - 49 KB [49 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

Poliitiliste küsimuste asepeasekretär: Helga Schmid pdf - 59 KB [59 KB] English (en)

Institutsioonidevaheliste küsimuste asepeasekretär: Maciej Popowski pdf - 23 KB [23 KB] English (en)

Tegevdirektorid

Kriisidele reageerimine: Dr Agostino Miozzo

Aasia: Viorel Isticioaia Budura

Aafrika : Nicholas Westcott pdf - 194 KB [194 KB] English (en)

Euroopa ja Kesk-Aasia: Luis Felipe Fernández de la Peña

Lähis-Ida ja lõunanaabrus: Hugues Mingarelli

Põhja- ja Lõuna-Ameerika: Christian Leffler

Ülemaailmsed ja mitmepoolsed küsimused: Maria Marinaki

Muu juhtkond

ELi sõjaväelise personali (EUMS) peadirektor: ltn Gen Wolfgang Wosolsobe

Kriisiohjamise ja planeerimise (CMPD) direktor: Gabor Iklody

Tsiviilmissioonide ja juhtimise teenistuse (CPCC) direktor: Kenneth Deane

ELi luureandmete analüüsi keskuse direktor: Ilkka Salmi

Poliitika- ja julgeolekukomitee (PSC) direktor, alaline eesistuja: Walter Stevens


  • Prindi
  • Tavaline kirjasuurus
  • Kirjasuurus 150 %
  • Kirjasuurus 200 %