Udenrigstjenesten

EEAS er EU's udenrigstjeneste. Den støtter EU's chef for udenrigspolitik (den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Catherine Ashton) med at gennemføre den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Dens delegationer over hele verden arbejder for Europas folk og repræsenterer EU som helhed.

Forbindelser med andre EU-organer

Udenrigstjenesten fungerer uafhængigt af andre EU-organer – men har et juridisk ansvar for, at dens politikker er i overensstemmelse med andre EU-politikker.

Af samme grund er den højtstående repræsentant også næstformand i Kommissionen og formand for Rådet for Udenrigsanliggender. EEAS' diplomatiske tjeneste støtter også Catherine Ashton i disse opgaver.

Baggrund

Struktur

Organisationsplan pdf - 191 KB [191 KB] English (en)

Profiler

Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Catherine Ashton

Medlemmer af Udenrigstjenestens direktion

Administrerende generalsekretær: Pierre Vimont pdf - 31 KB [31 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

Driftsdirektør: David O'Sullivan pdf - 49 KB [49 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

Vicegeneralsekretær for politiske anliggender: Helga Schmid pdf - 59 KB [59 KB] English (en)

Vicegeneralsekretær for interinstitutionelle anliggender: Maciej Popowski pdf - 23 KB [23 KB] English (en)

Administrerende direktører

Kriseberedskab: Dr. Agostino Miozzo

Asien: Viorel Isticioaia Budura

Afrika: Nicholas Westcott pdf - 194 KB [194 KB] English (en)

Europa og Centralasien: Luis Felipe Fernández de la Peña

Mellemøsten og de sydlige nabolande: Hugues Mingarelli

Nord-, Syd- og Mellemamerika: Christian Leffler

Globale og multilaterale spørgsmål: Maria Marinaki

Andre topledere

Generaldirektør for EU's Militærstab (EUMS): Generalløjtnant Wolfgang Wosolsobe

Direktør for Departementet for Krisestyring og Planlægning (CMPD): Gabor Iklody

Direktør for Den Centrale Planlægnings- og Gennemførelseskapacitet (CPCC): Kenneth Deane

Direktør for EU's Efterretningsanalysecenter (EU INTCEN): Ilkka Salmi

Direktør for Det Faste Formandskab for Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC): Walter Stevens


  • Udskriv
  • Normal skriftstørrelse
  •  Forstør skrift med 150 procent
  • Forstør skrift med 200 procent