Europese Dienst voor extern optreden

Het Verdrag van Lissabon heeft twee belangrijke institutionele vernieuwingen voor het buitenlands beleid van de EU opgeleverd:

In november 2009 werd Catherine Ashton door de Europese Raad tot hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid benoemd. In die hoedanigheid is ze voorzitter van de Raad Buitenlandse zaken. Ze is ook een vicevoorzitter van de Europese Commissie en ziet toe op de samenhang en coördinatie van het extern optreden van de EU.

De Hoge Vertegenwoordiger wordt bijgestaan door de Europese Dienst voor extern optreden (EEAS). EEAS-medewerkers komen van de Europese Commissie, het Secretariaat-generaal van de Raad en de diplomatieke diensten van de EU-landen.

  • Afdrukken
  • Normale tekstgrootte
  • Tekstgrootte 150%
  • Tekstgrootte 200%