Evropská služba pro vnější činnost

Lisabonská smlouva přináší dvě důležité institucionální změny, které mají vliv na vnější činnost EU. Vznikají tyto nové funkce:

Evropská rada jmenovala v listopadu 2009 do funkce vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonovou. Ta z titulu své funkce předsedá Radě pro zahraniční věci. Je také místopředsedkyní Evropské komise a zajišťuje soudržnost a součinnost vnější činnosti EU.

Vysoké představitelce napomáhá při výkonu její funkce Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ). Pracovníci této služby jsou vybíráni z řad zaměstnanců Evropské komise a generálního sekretariátu Rady a z diplomatických sborů členských států EU.

  • Vytisknout
  • Zobrazit stránku s normální velikostí písma
  • Zvětšit písmo o 150 %
  • Zvětšit písmo o 200 %