Kabinet Catherine Ashtonovej

Vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
Podpredsedníčka Komisie

Verzia na tlač vo formáte PDF pdf - 47 KB [47 KB] English (en)
 

James MORRISON (JM) – vedúci kabinetu
 • James MORRISON (JM)
  vedúci kabinetu
 • (+32-2) 2999156
  BERL 12/197

  Asistentky:
  Deirdre Hughesová
  Elizabeth Ann Byrneová

  Náhradník
  : OR
 • Celková strategická koordinácia
 • Európska rada
 • Rada ESVČ
 • Týždenné stretnutia šéfov kabinetov (HEBDO)
 • USA (ministerstvo zahraničných vecí)
 • Výbor stálych predstaviteľov členských štátov pri EÚ (COREPER)
 • Oliver RENTSCHLER (OR)
  zástupca vedúceho kabinetu
 • (+32-2) 2953516
  BERL 12/231

  Asistentka
  Ziva Kokoljová

  Náhradník: CP
 • Koordinácia Rady pre zahraničné veci
 • Spoločná bezpečnostná a obranná politika
 • Klasifikácia NATO
 • Komplexný prístup
 • Reakcia na krízu
 • Nástroj stability
 • Afganistan/Pakistan
 • Európska obranná agentúra (EDA)
 • Satelitné stredisko EÚ
 • Centrum analýzy spravodajských informácií (INTCEN)
 • Pracovníci
zástupca vedúceho kabinetu
 • Helene HOLM-PEDERSENOVÁ (HHP)
  Vedúca protokolu vysokej predstaviteľky a podpredsedníčky Komisie
 • (+32-2) 2993693
  BERL 12/237

  Asistentka
  Fatmire Kamberiová, Monica Baraldiová
 • Protokol
 • Pracovné cesty
 • Mimoriadne udalosti
 • Cristina CASTAGNOLIOVÁ (CC)
  Poradkyňa
 • (+32-2) 2986348
  BERL 12/221

  Asistentka
  Giulia Matticariová

  Náhradník: OR
 • Európsky parlament – poradkyňa
 • Európsky ombudsman
 • Volebné pozorovateľské misie
 • Skupina pre medziinštitucionálne vzťahy (GRI)
 • Petície
 • Medziinštitucionálne otázky
 • Edward BANNERMAN (EB)
  ekonomický poradca
 • (+32-2) 2956351
  BERL 12/224

  Asistentka
  Julie Soelverová

  Náhradník: MC
 • Týždenné stretnutia šéfov kabinetov (HEBDO, striedanie)
 • ECFIN
 • Generálne riaditeľstvo TAXUD/OLAF
 • Rozpočet
 • G7/G20
 • EHP
 • Vnútorný trh
 • Osobitné skupiny
 • Colin SCICLUNA (CS)
  člen
 • (+32-2) 2999546
  BERL 12/232

  Asistentka
  Karen Ramseyová

  Náhradník: SS
 • Južné susedné krajiny
 • Mierový proces na Strednom východe (MEPP)
 • Irak
 • Maghreb/Mašrek
 • Krajiny Perzského zálivu
 • Únia pre Stredozemie (UFM)
 • Organizácia islamskej spolupráce
 • Miguel CEBALLOS BARON (MC)
  člen
 • (+32-2) 2967503
  BERL 12/224

  Asistentka
  Julie Soelverová

  Náhradník: EB
 • Ázia (s výnimkou AFG/PAK)
 • Priemysel
 • Hospodárska súťaž
 • Obchod
 • Klíma
 • Životné prostredie
 • Poľnohospodárstvo a rybolov
 • Doprava
 • Zdravie
 • Monika KACINSKIENE (MK)
  členka
 • (+32-2) 2990666
  BERL 12/231  Asistentka
  Paula Cejalvová Cabralová

  Náhradník: CP
 • Balkán a stredná Ázia
 • Východní susedia
 • Rusko
 • Arktická oblasť
 • Turecko
 • západná Európa
 • Rozšírenie
 • Výskum
 • Zamestnanosť a sociálne veci
 • Christophe PARISOT (CP)
  člen
 • (+32-2) 2999632
  BERL 12/232

  Asistentka:
  Fatmire Kamberiová, Monica Baraldiová

  Náhradník: OR
 • Amerika (celý kontinent)
 • Irán
 • Sahelská oblasť (Mali, Mauritánia, Niger)
 • Nešírenie zbraní a odzbrojenie
 • Boj proti terorizmu
 • Sankcie
 • OSN
 • G8
 • Právne záležitosti
 • Regionálna politika
 • Operácie SZBP (nástroje zahraničnej politiky, FPI)
 • Energetika
 • Suvi SEPPÄLÄINENOVÁ (SS)
  členka
 • (+32-2) 2953161
  BERL 12/224

  Asistentka
  Paula Cejalvová Cabralová

  Náhradník: CS
 • Afrika
 • Karibská oblasť
 • Rozvojová pomoc
 • Predchádzanie konfliktom/mediácia
 • Ľudské práva
 • Rada pre zahraničné veci (rozvojová pomoc) *spolu s Oliverom Rentschlerom
 • Spravodlivosť
 • Vnútorné záležitosti
 • Digitálna agenda
 • Vzdelávanie a kultúra
 • Emma TUNNEYOVÁ (ET)
  Mimoriadna sekretárka
 • (+32-2) 2962719
  BERL 12/207

  Náhradník: MCR
 • Logistika, plánovanie, pracovné cesty
 • Koordinácia brífingov
 • Styčný úradník pre bezpečnosť (striedanie)
 • Riadenie kancelárie pre styk s klientmi
 • Osobní asistenti vysokej predstaviteľky pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej
  • Miriam Cunill Rafaelová
   osobná asistentka
  • (+32-2) 2996470
   BERL 12/207
   • Sonia Azzopardiová
    osobná asistentka
   • (+32-2) 2986652
    BERL 12/207
    • Sigrid Sarbasová
     osobná asistentka
    • (+32-2) 2957114
     BERL 12/207
     • Vérane Pravdaová-Starovová
      osobná asistentka
     • (+32-2) 2988295
      BERL 12/207
      • Asistenti členov kabinetu
       • Deirdre Hughesová
        asistentka Jamesa Morrisona
       • (+32-2) 2950397
        BERL 12/192
        • Elizabeth Ann Byrneová
         asistentka Jamesa Morrisona
        • (+32-2) 2969188
         BERL 12/192
         • Karen Ramseyová
          asistentka Colina Scicluna
         • (+32-2) 2992795
          BERL 12/235
          • Julie Soelverová
           Asistentka Edwarda Bannermana a Miguela Ceballosa Barona
          • (+32-2) 2964551
           BERL 12/227
           • Paula Cejalvová Cabralová
            asistentky Suvi Seppäläinenovej
           • (+32-2) 2952474
            BERL 12/227
            • Monica Baraldiová
             asistentka Christopha Parisota a Helene Holmovej-Pedersenovej
            • (+32-2) 2967109
             BERL 12/219
             • Giulia Matticariová
              Asistentka Cristina Castagnoliová
             • (+32-2) 2967787
              BERL 12/219
              • Ziva Kokoljová
               Asistentka Olivera Rentschlera
              • (+32-2) 2974575
               BERL 12/235
               • Fatmire Kamberiová
                asistentka Christopha Parisota a Helene Holmovej-Pedersenovej
               • (+32-2) 2990661
                BERL 12/219
               • (currently on maternity leave)
                • Archívy
                 • Elena Valavaniová
                 • (+32-2) 2967064
                  BERL 12/242
                  • Taha Essefianiová
                  • (+32-2) 2988537
                   BERL 12/242
                   • Veronique Jamsinová
                   • (+32-2) 2954901
                    BERL 12/242