1,2 мільйона українців є трудовими мігрантами (31/05/2013)

1,2 мільйона українців є трудовими мігрантами - про це  свідчать дані модульного вибіркового обстеження населення з питань трудової міграції (далі - обстеження трудової міграції), яке проводилось у квітні – червні 2012 р. Державною службою статистики України та Інститутом демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України та в рамках проекту Європейського Союзу "Ефективне управління трудовою міграцією та її кваліфікаційними аспектами", який реалізується Міжнародною організації праці (МОП) спільно з Міжнародною організацією з міграції.

За повідомленням Наталії Власенко, заступника Голови Державної службу статистики  України,результати обстеження дозволили оцінити масштаби, поширеність та географічну спрямованість потоків зовнішніх трудових міграцій громадян України  та одержати дані щодо демографічних та соціально-економічних характеристик українських трудових мігрантів, їхнього освітнього рівня, видів  діяльності, частоти, тривалості поїздок , умов  та оплати праці тощо. Під час обстеження було опитано понад 45,5 тис. осіб  які проживали у 23,5 тис. домогосподарств з усіх регіонів країни.

 

Згідно з результатами обстеження трудової міграції, кількість трудових мігрантів (громадян у віці 15-70 років, які з січня 2010 р. до червня 2012 р. працювали або шукали роботу за кордоном) складала 1,2 млн. осіб, або 3,4% населення відповідного віку. Майже половина з них (48,5%) є короткостроковими трудовими мігрантами. Серед трудових мігрантів переважають чоловіки, їх частка у трудових міграціях складає 2/3 від загальної кількості трудових мігрантів. Частка трудових мігрантів у загальний кількості чоловіків віком від 15 до 70 років складає 4.8%, а частка жінок майже вдвічі менш – 2.2%.  Інтенсивніше до міграцій залучається сільське населення, його частка на 2.9% більша ніж частка міського населення: 6,3%  сільських жителів віком 15-70 років залучалися до трудових міграцій, та тільки 2.2% міських жителів. 

Як зазначила Інеса Сеник, директор департаменту статистики праці Держстату України: «..найбільшими країнами-реципієнтами вітчизняної робочої сили є Російська Федерація (43,2%), Польща (14,3%), Італія (13,2%) та Чеська Республіка (12,9%) (за результатами обстеження трудової міграції у 2008 році, Італія та Чеська Республіка знаходилися відповідно на другому та третьому місці серед зазначених країн). Серед інших країн, куди спрямовані потоки трудових міграцій є Іспанія (4,5%), Німеччина (2,4%), Угорщина (1,9%), Португалія та Білорусь (по 1,8%)».

 

За даним обстеження, середньомісячний заробіток одного трудового мігранта  становив  930 доларів США, що майже  втричі більше ніж у середньому на одного штатного працівника, зайнятого в економіці  України (330 доларів США). Більша частка зароблених мігрантами коштів надходила до України через неофіційні канали: кошти надсилалися через знайомих чи водіїв вантажівок або передавалися особисто. Зароблені мігрантами кошти є вкрай важливими для добробуту їх домогосподарств.

 

Наталія Власенко, заступник Голови Державної службу статистики  Українизазначила, щопроведення обстеження трудової міграції в рамках проекту ЄС-МОП "Ефективне управління трудовою міграцією та її кваліфікаційними аспектами" сприяло удосконаленню організації, методології, системи збору та обробки інформації щодо трудової міграції, що допоможе включити його у статистичну практику та проводити періодично (один раз у 4-5 років). Як повідомила Наталія Власенко, результати дослідження дозволять сформувати  аналітичну базу, необхідну для прийняття виважених рішень щодо регулювання трудових міграцій, соціального і правового захисту громадян України, які працюють за кордоном, поліпшення реінтеграції мігрантів, що повертаються та більш ефективного використання трудового потенціалу України.

 

Стефан Дальгрен, представник Делегації Європейського Союзу в Україні, наголосив: «Конкретні зміни у сфері трудових міграцій України вплинуть як на країни ЄС так і на саму Україну.  ЄС високо цінує що цей Проект та дослідження, яке представлене сьогодні, надають Україні інструменти для подальшого визначення чіткої політики, яка відображатиме національні інтереси у сфері трудової міграції».

 

Для отримання більш детальної інформації, звертайтесь до Тетяни Міненко, координатору проекту з питань трудової міграції в Україні  за телефоном (+38 044 2262938).

Проект технічного співробітництва «Ефективне управління трудовою міграцією та її кваліфікаційними аспектами», який фінансується ЄС та виконується МОП та МОМ,  розпочався у березні 2011 року та завершиться у серпні 2013 року. Проект реалізується у Молдові та Україні. Головна мета Проекту – зміцнити спроможність Молдови та України щодо регулювання трудової міграції та сприяння сталому поверненню, з особливим наголосом на збільшення людського капіталу та запобігання втраті кваліфікованих кадрів. Цілі Проекту досягаються через аналіз та надання рекомендацій щодо покращення відповідності кваліфікацій трудових мігрантів у країнах походження та призначення, проведення тренінгів з питань планування, проведення переговорів та виконання двосторонніх та багатосторонніх угод соціального забезпечення.