Українсько-Європейський дорадчий центр з питань законодавства – Етап IV (UEPLAC), що фінансується Європейським Союзом, провів заключну церемонію з приводу завершення IV етапу своєї діяльності. (24/06/2009)

На заключній церемонії UEPLAC були присутні представники вищих державних органів України, зокрема Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, міністерств та інших органів виконавчої влади, а також представники Європейської Комісії, посольств держав-членів Європейського Союзу, міжнародних організацій, проектів ЄС, неурядових організацій.

Українсько-Європейський дорадчий центр з питань законодавства (UEPLAC), що фінансується Європейським Союзом, завершує IV етап своєї діяльності, впродовж якого Проект надавав підтримку українським державним органам у зміцненні розуміння та впровадженні процесу адаптації законодавства до acquis Європейського Союзу.

Протягом трьох років своєї діяльності, UEPLAC IV охоплював всі аспекти процесу адаптації законодавства та постійно співпрацював з основними учасниками адаптації українського законодавства. Були встановлені стабільні робочі зв’язки зі службою Віце-прем’єр-міністра, Координаційним Бюро з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Секретаріатом Кабінету міністрів України, Міністерством юстиції та Державним департаментом з питань адаптації законодавства, а також з галузевими міністерствами. Проект приділяв особливу увагу плідному співробітництву з Верховною Радою України, зокрема з Комітетом з питань європейської інтеграції та Інститутом законодавства. UEPLAC, також, тісно співпрацював з Головним управлінням Державної служби України, Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу та Школою вищого корпусу державної служби. З метою більш ефективної реалізації завдань Проекту, UEPLAC постійно співпрацював з низкою проектів ЄС, які реалізуються в Україні, а також зі Світовим Банком, Радою Європи, ПРООН та SIDA.

В ході своєї діяльності, UEPLAC активно виконував всі покладені на нього завдання, зокрема здійснювались дослідження як в сфері загальних питань покращення процесу адаптації законодавства, так і в окремих сферах компетенції Проекту. Експерти UEPLAC оперативно розробляли та здійснювали різноманітні заходи з метою найефективнішого реагування на потреби партнерів.

Впродовж роботи Проекту, експерти UEPLAC брали активну участь в усіх видах діяльності за сферами компетенції Проекту, зокрема, особлива увага приділялась питанням визначення пріоритетів, плануванню в ході підготовки щорічних планів заходів на виконання Загальнодержавної Програми адаптації законодавства, розробці моделі оцінки регуляторного впливу адаптованого законодавства з огляду на український контекст. Експертами UEPLAC була здійснена низка правових досліджень в сфері внутрішнього ринку, зокрема щодо оцінки перспективи створення зони вільної торгівлі як ключового елементу майбутнього базового договору Україна – ЄС, дослідження у сфері довкілля, енергетики, транспорту, телекомунікацій, а також в секторі юстиції, свободи та безпеки. Проектом було організовано понад сто різноманітних заходів, що відбулись як в Україні, так і за її межами.

Система управління інформацією з питань адаптації законодавства (СУІ), яка була розроблена UEPLAC IV, стала в Україні єдиним доступним ресурсом, що містить систематизовану інформацію про найкращий досвід держав в сфері європейської інтеграції і, водночас, є цілісним операційним інструментом для громадськості та державних органів, які залучені до процесу адаптації.

Контактна особа: п. Анжела Маркова, 278 85 69.

UEPLAC фінансується Європейським Союзом та реалізується European Consultants Organisation (ECO) у консорціумі з THALES Services SAS, STELLA Consulting, ESTEP та EFICOM. Проект триватиме до 16 липня 2009 року.