Права людини

Права людини, демократія й верховенство права є основними цінностями для Європейського Союзу.

ЄС прагне, аби всі права людини - громадянські, політичні, економічні, соціальні чи культурні - шанувалися повсюдно, відповідно до положень, викладених у Загальній декларації прав людини й повторно підтверджених на Всесвітній конференції з прав людини, що відбулася в 1993 році. Крім того, ЄС сприяє дотриманню прав жінок, дітей, представників меншин та біженців чи шукачів притулку.

У Лісабонському договорі, в якому визначено правову й організаційну основи ЄС, чітко вказується, що Союз має керуватися принципами демократії, верховенства права, всезагальності і неподільності прав людини й засадничих свобод, шанування людської гідності, рівності й солідарності, а також дотримання принципів Статуту ООН і міжнародного права. Ці принципи підкріплені європейською Хартією засадничих прав, що поєднує всі ці положення в одному документі.

Хоча ЄС досягнув, загалом, позитивних результатів із захисту прав людини, робота в цьому напрямку ніколи не зупиняється. Постійно ведеться боротьба проти расизму, ксенофобії та інших видів дискримінації за релігійною належністю, статтю, віком, неповносправністю й сексуальною орієнтацією. ЄС особливо уважно слідкує за дотриманням прав людини у питаннях міграції та надання притулку.

Підтримка прав людини й демократії є головними засадами зовнішньої політики ЄС. Проводиться широкий спектр програм і заходів, серед яких:

Сьогодні підтримка прав людини й демократії завжди враховується під час визначення та творення політики ЄС. Наприклад, усі угоди про торгівлю й співпрацю містять положення, в яких наголошено, що права людини є істотним елементом у відносинах між сторонами.

Крім того, у рамках програми «Європейський інструмент сприяння демократії й правам людини» ( EIDHR ) ЄС виділив близько 1,1 мільярда євро на період від 2007 до 2013 року. Ці кошти націлено на допомогу місцевим і міжнародним недержавним організаціям підтримувати права людини в усьому світі.