Buletinet e lajmeve

Misioni i UE-së boton Buletinin mujor në anglisht, maqedonisht dhe shqip. Buletini i UE-së përfshin tema që kanë të bëjnë me aktivitetet e Misionit të UE-së në vend, si dhe lajmet nga Unioni Europian. Buletini distribuohet pa pagesë në vend dhe nëpër institucionet e UE-së.

Ky botim gjithashtu mund të merret edhe në Qendrat Informative të UE-së në Shkup dhe në Pikat Informative të UE-së, të vendosura nëpër Qendrat Informative të Qytetarëve, në komunat e Koçanit, Kumanovës, Kavadarcit, Gostivarit, Tetovës dhe Manastirit. Verzioni “pdf” i të gjitha botimeve të Buletinit mund të gjinden në këtë faqe. 

Për abonim, ju lutemi dërgoni kërkesën tuaj në adresën e mëposhtme të postës elektronike: euinfo@euic.mk