กงสุล

พลเมืองของสหภาพยุโรปทุกคนมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศสมาชิกอื่นๆ ด้วยเงื่อนไขเดียวกับพลเมืองของประเทศสมาชิกนั้น ในกรณีที่ประเทศของพลเมืองผู้นั้นไม่มีคณะทำงานทางการทูตในประเทศไทย
 
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครองด้านกงสุลและคณะทำงานทางการทูตของประเทศสมาชิก ดูได้ที่เว็บไซต์: http://ec.europa.eu/consularprotection/index.action