Visumregler - Den europeiske unions delegasjon til Norge

Er du EØS-borger og har gyldig identitetskort eller pass, har du oppholdsrett i tre måneder i Norge. Det samme gjelder dine familiemedlemmer som selv er EØS-borgere. Familiemedlemmer som ikke er EØS-borgere må ha gyldig pass og de må kunne dokumentere at de er en del av din husstand eller at de blir forsørget av deg.