Det første året med Erasmus+ (26/01/2016)

26. januar publiserte Europakommisjonen en rapport om det første året med Erasmus+, EUs nye program for utdanning, opplæring, ungdom og sport. Med et budsjett på 2 milliarder euro i sitt første år har Erasmus+ allerede gitt over én million mennesker muligheten til å delta i 18 000 finansierte prosjekter.

Erasmus+ kombinerer syv tidligere programmer i ett enkelt, større og mer sammenhengende program for utdanning, opplæring, ungdom og sport. Budsjettet på 14,7 milliarder Euro for perioden 2014-2020 utgjør en økning på 40 % sammenlignet med tidligere programmer.

Det første året med Erasmus+ levde opp til Europakommisjonens forventninger. Mer enn to milliarder euro ble distribuert i løpet av 2014, og over én million mennesker har benyttet seg av programmet.

"I løpet av sitt første år har Erasmus+ vist seg å være en sann suksess. Det imponerende antallet deltakere viser at programmet utgjør en forskjell ved å forbedre unge menneskers jobbmuligheter, hjelpe dem med å tilegne seg nye ferdigheter og erfaringer, og å støtte moderniseringen av Europas utdanningssystemer. Vi vil fortsette å bygge på denne populariteten for å nå ut til flere mennesker med forskjellige interesser, profiler og sosiale bakgrunner", uttalte Tibor Navracsics, kommissær for utdanning, kultur, ungdom og idrett.

Norge mottok 11,22 millioner euro til mobilitetsstipender i 2014. 5 630 nordmenn fikk dermed mulighet til å foreta utdanning, opplæring eller frivillig arbeid i utlandet. I tillegg mottok Norge 5,76 millioner euro til samarbeidsprosjekter mellom skoler, universiteter, ungdomsorganisasjoner, bedrifter og offentlig forvaltning. Disse prosjektene skal bidra til modernisering og europeisk samarbeid, og vil stimulere innovasjon og kreativitet samt forbedre jobbmuligheter.

Utforsk en interaktiv infografikk om Erasmus+ her.