Rådskonklusjoner om EU og Arktis (15/05/2014)

Utenriksrådet har konkludert med at de ønsker et større EU-engasjement i Arktis.

Dette er et område med stadig økende betydning, og man er derfor nå blitt enige om at EU skal styrke sitt bidrag til samarbeid i Arktis. EU ønsker å ta utfordringene på alvor og arbeide for en bærekraftig utvikling.

Rådet ser positivt på mulighetene for å utvikle en ny EU-politikk mot Arktis. De raske klimaendringene er et stort problem og årsak til grunnleggende endringer i regionen. Kombinert med økte muligheter for økonomisk utvikling i Arktis gjør dette at EU nå vil samarbeide enda tettere med sine arktiske partnere for å møte utfordringene rundt en bærekraftig utvikling på en forsvarlig og ansvarsfull måte. Rådet sier seg også fornøyde med de ulike aktivitetene som EU allerede har i denne regionen, da spesielt det verdifulle bidraget til arktisk samarbeid gjennom forskning (20 millioner euro årlig i 2007-2013), regionale og grenseoverskridende investeringer (1,14 milliarder euro i 2007-2013) og samarbeid med partnere innenfor miljø, transport, energi og sjøsikkerhet.

Videre ønsker Rådet å styrke EUs eksisterende tiltak med å blant annet støtte forskning, kanalisere kunnskap til å møte utfordringer i miljø- og klimaendringene i Arktis samt opptre ansvarsfullt og bidra til å sikre økonomisk utvikling i Arktis basert på en bærekraftig bruk av ressurser og miljøkompetanse. Det blir også lagt vekt på å intensivere EUs konstruktive engasjement med andre arktiske land, urfolk og partnere for å finne felles løsninger på utfordringer som krever en internasjonal respons. EU og Rådet ønsker derfor å arbeide for å styrke sin støtte til beskyttelse av det arktiske miljøet gjennom sin politikk på klimaendringer, luftforurensning, biologisk mangfold og fiskeri.