22. januar 2013: 50 år med Élysée-traktaten (22/01/2013)

I dag, den 22. januar, kan vi feire 50-årsdagen til en særs viktig bilateral vennskapsavtale som ble undertegnet av Frankrikes president Charles de Gaulle og Tysklands forbundskansler Konrad Adenauer i Paris i 1963: den såkalte Élysée-traktaten.

Som en respons på flere år med krig og usunn konkurranse mellom de to europeiske stormaktene ble Élysée-traktaten signert for å legge tilrette for samarbeid mellom Frankrike og Tyskland på en rekke punkter. I ånd med det allerede etablerte europeiske felleskap var formålet videre forsoning etter andre verdenskrig. Det skulle organiseres flere regelmessige møter mellom landenes ministre, og det ble også initiert samarbeid innenfor forsvar, sikkerhet og utdanning. I dag har rundt åtte millioner unge franskmenn og tyskere møttes gjennom et utvekslingsprogram som kom som resultat av traktaten. I tillegg kjenner vi den tverrkulturelle TV-kanalen Arte, som er både tysk- og franskspråklig.

 

 

Før en beslutning tas innenfor alle viktige utenrikspolitiske spørsmål og i første omgang på spørsmål av felles interesse, vil de to regjeringene rådføre seg med hverandre, med sikte på å nå frem, så langt som mulig, til et felles standpunkt.
Élysée-traktaten, 22.01.1963.

 

 

Et europeisk lokomotiv
Viktigst har derimot de faste felles regjeringskonferansene vært. Det fransk-tyske samarbeidet har nemlig hatt store kriser og konflikter gjennom årene - den største var trolig den franske skepsis og motstand mot Vest-Tysklands ønske om gjenforening med Øst-Tyskland etter Berlin-muren falt i 1989 – men Élysée-traktaten la grunnlaget for faste møter og politiske konsultasjoner mellom de to landene og alltid har de gjennom sine faste møter kommet frem til enighet og gjennombrudd. I dag møtes statslederne minst to ganger i måneden og kommer frem til nye kompromiss. Denne enigheten er også viktig for alle i Europa. Resultatet av disse forhandlingene danner ofte grunnlaget for hvilken vei europeisk samarbeid skal gå videre. Ikke bare fordi de to er Europas politiske og økonomiske tyngste land, men også fordi regjeringene i Paris og Berlin på forhånd ofte har ulike posisjoner og holdninger, og at det kompromiss som de to landene allerede har blitt enige om i sine bilaterale møter ofte etterpå når frem til hele det europeiske fellesskapet. Slik fungerer Tyskland og Frankrike som et lokomotiv og taktsetter i den europeiske integrasjonsprosessen.

Vi gratulerer jubilanten!

Les mer hos france.fr