EUs fiskerikommissær Maria Damanaki på besøk til Tromsø og Arktisk råd (18/01/2013)

Fiskerikommissæren var med på konferansen Arctic Frontiers 2013 samt åpningen av Arktisk råds nye faste sekretariat i Tromsø sammen med blant andre utenriksminister Espen Barth Eide og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

20. til 25. januar holdes den årlige konferansen Arctic Frontiers i Tromsø, der medlemmer av Arktisk råd og andre eksperter diskuterer veien videre for de arktiske områdene. Den 22. januar, åpnet også Arktisk råds permanente sekretariat i Tromsø. Det var en signeringsseremoni av vertslandsavtalen mellom sekretariatet i Arktisk råd og den norske regjering.

Arktisk Råd er et mellomstatlig organ for samarbeid om spørsmål knyttet til utfordringer landene i Arktis står overfor. Formålet er å fremme bærekraftig utvikling med hensyn til miljø, sosiale forhold og økonomi. Rådet ble etablert i 1996 da medlemslandenes utenriksministre møttes i Ottawa, Canada, og vedtok Ottawa-erklæringen om samarbeid i Arktis. Medlemslandene er Norge, Finland, Island, Russland, Sverige, USA, Canada, Danmark med Færøyene og Grønland. Seks internasjonale urfolksorganisasjoner har også deltakere i rådet. Flere ikke-arktiske stater, internasjonale organisasjoner og ikke-statlige organisasjoner har observatørstatus i Arktisk Råd – deriblant EU.

Ved årets konferanse ble den nåværende situasjonen på Arktis diskutert med tema "Geopolitics and Marine Production in a Changing Arctic". EUs fiskerikommissær Maria Damanaki var en av talerne og presentere EUs arktiske politikk. I tillegg til den norske utenriksminister og kystminister, kom blant andre den svenske utenriksministeren Carl Bildt, og den kanadiske ministeren for helse og nordområdene, Leona Aglukkaq. Les Damanakis tale her

Les mer om konferansen Arctic Frontiers 2013.