Kommissær Làszlo Andor om veien ut av krisen (10/04/2013)

EUs kommissær for sysselsetting, sosialpolitikk og inkludering, Làszlò Andor, var i Oslo denne uken for å delta på den regionale ILO-konferansen. Tema for konferansen var arbeid, vekst og sosial rettferdighet, i lys av den pågående økonomiske krisen.

Kommissær Andor holdt foredrag på Universitetet i Oslo

Kommissær Andor deltok i en paneldebatt mellom ILO, IMF og EU om veien ut av krisen og viktigheten av politiske reformer for vekst og sysselsetting. Der snakket han om EUs helhetlige strategi som kombinerer effektiv økonomistyring, vekst i økonomien og sysselsetting, samt sosial utjevning. Kommissæren understreket viktigheten av EUs Sysselsettingspakke for å bekjempe arbeidsledighet og støtte opp om nye arbeidsplasser i Europa, blant annet gjennom tiltak som Ungdomsgarantien, en reform av EURES-nettverket og digital kompetanseheving.

I forbindelse med Oslo-besøket talte Andor også for studentene ved Universitetet i Oslo (UiO) om veien ut av krisen. Han snakket om det voksende gapet mellom Nord- og Sør-Europa, og forklarte hvordan EU vil bidra til å bekjempe den høye arbeidsledigheten. Han pekte på at sysselsettingspakken som EU lanserte i fjor nå begynner å vise resultater.

- Denne pakken viser at Kommisjonen tror sterkt på at en aktiv politikk må føres for å overkomme arbeidsløshetskrisen i Europa, sa Kommissær Andor.

Det viktigste tiltaket, mener han, er en Ungdomsgaranti for ungdom under 25 år, der medlemslandene må garantere ungdom enten en jobb, utdannelses- eller tiltaksplass innen fire måneder etter registrert arbeidsledighet. Ordningen vil finansieres delvis gjennom EU-systemet fra neste år, men har allerede blitt innført i Sverige, Finland og Østerrike med gode resultater.

Andor påpekte også viktigheten av å tilby rimelige barnehageplasser for å få kvinner ut i arbeidslivet, ikke bare for sikre likestilling, men fordi flere arbeidende kvinner vil bidra til å få fart på økonomien igjen.

- Jeg ser på tildelingen av Nobelprisen som en anerkjennelse av EUs tidligere arbeid, og nå som et incentiv for å jobbe for å nå våre mål, sa kommissæren avslutningsvis. 

Power Point-lysbildene fra hans foredrag på UiO kan lastes ned her pdf - 781 KB [781 KB] . Innlegget fra paneldebatten kan lastes ned her