Mer enn tre millioner Erasmusstudenter (09/07/2013)

Mer enn tre millioner studenter har vært på utveksling til et annet land gjennom EUs utvekslingsprogram Erasmus siden oppstarten i 1987, viser en ny rapport fra Kommisjonen.

33 land deltar i Erasmusprogrammet; EUs medlemsstater, samt Norge, Island, Liechtenstein, Sveits og Tyrkia. Blant disse landene er Spania det landet som mottar flest europeiske studenter, og Universidad de Granada, sør i Spania, er Europas mest populære universitet å dra på utveksling til. Spania er også det landet som sender flest studenter utenlands, fulgt av Tyskland og Frankrike.

Tallene fra skoleåret 2011/2012 viser at Erasmustipendet hjalp over 250 000 studenter til å tilbringe deler av studietiden sin i et annet land. Dette er en ny rekord. I tilegg fikk over 46 500 ansatte ved europeiske utdanningsinstitusjoner muligheten til å undervise, eller gjennomgå videreutdanning i et annet land som ledd i kvalitetsforbedringen av europeisk høyere utdanning.

Også i Norge er Erasmusprogrammet populært, og i skoleåret 2011/2012 ble 1690 norske studenter sendt utenlands med støtte fra Erasmus. Dette er en økning på 10,5 % fra året før. De mest populære landene for norske studenter er Tyskland og Frankrike som begge mottok 234 studenter i fjor, tett etterfulgt av Storbritannia med 222 norske studenter. Det er viktig å merke seg at dette bare gjelder studenter som reiser gjennom Erasmusprogrammet. Studenter som tar hele utdanningen sin i utlandet regnes ikke med her. Det gjør heller ikke studenter som drar på utveksling gjennom EUs andre utvekslingsprogrammer som Tempus eller Erasmus Mundus.

Kommissær for utdanning, kultur, språklig mangfold og ungdom, Androulla Vassiliou, sa dette da hun presenterte resultatene fra det siste året. "De siste tallene viser at vi har overoppfylt målet vårt med tre millioner Erasmusstudenter. Dette er et bevis på programmets suksess og popularitet. I disse tøffe økonomiske tider er Erasmusprogrammet viktigere enn noen gang. Kunnskapen og ferdighetene Erasmusstudentene tilegner seg gjør dem lettere å ansette, og det er en større sjanse for at de kan være mobile på arbeidsmarkedet. Erasmus og har også spilt en veldig viktig rolle i å forbedre høyere utdanning i Europa ved å åpne opp våre universiteter mot internasjonalt samarbeid. Når jeg ser inn i fremtiden er jeg glad for at vårt nye Erasmus+ program lar fire millioner unge mennesker studere, undervise eller jobbe frivillig i utlandet de neste syv årene".

Gjennomsnittstudenten tilbringer 6 måneder ved en utenlandsk institusjon, men Erasmusprogrammet gir støtte til alt fra tre måneder til et år, og i noen tilfeller opp til to år. Erasmusstipendet er designet for å dekke de ekstra utgiftene som følger med transport og å leve i utlandet, og i tillegg betaler ikke Erasmusstudenter skolepenger i landet de reiser til. Hvert land står fritt til å fordele pengene som de ønsker. I noen land har man et høyere stipend som går til få studenter (Bulgaria, Kypros og Tyrkia), mens i andre land blir det gitt et mindre stipend til et større antall studenter (Frankrike og Italia). Uavhengig av hvilket system man har valgt må man holde seg innenfor maksgrensene satt av Kommisjonen for hvert mottakerland, men noen land har også andre stipend som kan bli tilbudt i tilegg. I gjennomsnitt mottok årets Erasmusstudenter €252 i måneden.

Flere kjente personer har deltatt i Erasmusprogrammet. Blant dem er Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmid og innenrikskommissær Cecilia Malmström.