EU-landene fortsetter rask innføring av nye direktiver (08/07/2013)

Det indre markeds resultattavle fra juli viser at EU-landene fortsetter den gode trenden med en rask innføring av nye direktiver, og aller best er Sverige med et gjennomføringsunderskudd på bare 0,1 %.

EU har satt som mål at alle landene i Det indre marked bør ha et gjennomføringsunderskudd på under 1 %. Gjennomføringsunderskudd er prosentvis andel direktiver som ikke er blitt gjennomført i nasjonal rett innen fristen. Gjennomsnittet i EU ligger nå på 0,6 %. Blant EØS EFTA-landene er det Liechtenstein som gjør det best med bare 0,3 % uinnførte direktiver. Island på sin side har ennå ikke innført 2,2 % av EUs direktiver, og er med dette dårligst i hele EØS-området sammen med Belgia. Norge har et gjennomføringsunderskudd 0,9 %, noe som er en oppgang på 0,2 %. På tross av dette har innføringstiden for nye direktiver sunket i Norge fra 7,5 til 5,9 måneder. Dette er dobbelt så raskt som Island og Liechtenstein som i gjennomsnitt bruker henholdsvis 11,8 og 13,4 måneder.


Per i dag består det felles lovverket for EU- og EØS EFTA-landene av 1096 direktiver, noe som utgjør 80 % av EUs acquis communautaire. Denne forskjellen stammer hovedsakelig fra to faktorer. På den ene siden er det fortsatt 151 direktiver fortsatt i kraft i EØS EFTA-landene, men som er opphevet i EU. På den andre siden er 271 direktiver i EU enda ikke innlemmet i EØS-avtalen. Denne forskjellen i acquiset skyldes hvordan ny lovgivning blir innlemmet i EØS-avtalen, og må tas i betraktning ved en sammenligning mellom EU- og EØS EFTA-landene.


Formålet med Det indre markeds resultattavle er å overvåke hvor godt EU- og EØS EFTA-landene innfører nye direktiver og forordninger. Dette gjøres for å sikre et velfungerende indre marked, der de samme reglene gjelder for alle og i alle land. Det indre marked gir store muligheter for både bedrifter og europeiske forbrukere, og alle EØS-statene blir derfor kontinuerlig oppfordret til raskt å implementere ny lovgivning. Siden overvåkningen startet i 1997 har EUs medlemsland forbedret seg kraftig fra 6,3 % til dagens 0,6 % uinnførte direktiver.