EØS-avtalen 20 år (26/04/2012)

2. mai er det 20 år siden avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) ble undertegnet mellom det som den gang var 12 EU-medlemsland og 7 EFTA-medlemsland. EØS-avtalen trådte i kraft 1. januar 1994. Sveits bestemte seg etter en folkeavstemning for ikke å være med i EØS-samarbeidet.

Etter at Finland, Sverige og Østerrike ble medlem i EU, ble EFTA-siden i EØS redusert til 3 land: Norge, Island og Liechtenstein.  I dag er det totalt 30 land (3 EFTA-land og 27 EU-land) som er med i EØS-samarbeidet.
 
EØS-avtalen gir Norge, Island og Liechtenstein mulighet til å ta del i EUs indre marked. Det betyr at avtalen omhandler EUs fire friheter; fri bevegelse av varer, personer, tjenester og kapital. Den inneholder også felles konkurranseregler, regler om statsstøtte og offentlige anskaffelser.

Samarbeidet omfatter i tillegg andre områder av felles interesse, som for eksempel forbrukerbeskyttelse, miljøvern, forskning, utdanning, sosiale spørsmål og selskapsrett. Avtalen oppretter EØS-organer og regulerer hvordan relevante nye EU-regler blir inkorporert i EØS-avtalen slik at det indre markedets homogenitet kan ivaretas.


Les mer...