Nye tiltak for å sikre sysselsetting (25/04/2012)

Arbeidsløsheten i EU er rekordhøy, med 10,2 % arbeidsledige i februar 2012, og de økonomiske utsiktene for de kommende måneder er ikke særlig gode. Selv om 1,5 millioner arbeidsplasser ble skapt mellom 2008 og midten av 2011, mistet man samtidig 6 millioner. For å nå målet om 75 % sysselsetting trenger EU å skape 17,6 millioner nye arbeidsplasser.

Grønn økonomi har stort sysselsettingspotensial for framtidenPå bakgrunn av dette har Europakommisjonen derfor lagt frem en rekke konkrete tiltak for å skape økt sysselsetting og nå Europa 2020-målene om en smart, bærekraftig og inkluderende vekst. Sysselsettingspakken vektlegger opprettelse av flere arbeidsplasser og gir medlemslandene forslag til hvordan å oppmuntre bedrifter til flere ansettelser. Det vises også til hvordan arbeidsgivernes og arbeidstakernes representanter kan involveres mer i fastsettelsen av EUs prioriteringer.

Forslaget peker på grønn økonomi, helsetjenester og IKT som områdene med størst sysselsettingspotensial for fremtiden. Bare innen grønn økonomi er det forventet at over 20 millioner arbeidsplasser vil bli skapt i løpet av de neste ti årene.

Kommissær for sysselsetting, sosialpolitikk og inkludering, László Andor, sier at opprettelse av arbeidsplasser må og skal prioriteres høyt på EU-plan. EU trenger et dynamisk og inkluderende europeisk arbeidsmarked dersom man skal kunne gjenopprette vekst og takle store strukturelle endringer, som omstillingen til grønn økonomi, en aldrende befolkning og teknologisk endring.Sysselsettingspakkens forslag er blant annet:

  • En sterkere fokus på sysselsettingstiltak ved å senke arbeidsgiveravgiften, gi mer støtte til etablering av nye virksomheter, og utnytte potensialet innenfor sektorer som grønn økonomi, IKT og helse- og omsorgstjenesten.
  • Tiltak for å bedre arbeidskvaliteten, for eksempel anstendig grunnlønn og bekjempelse av svart arbeid.
  • Tiltak for å gjøre det enklere for folk å flytte til en ny jobb eller flytte mellom jobber.
  • Investering i kompetanse basert på en bedre oversikt over hvilken kompetanse det er behov for på arbeidsmarkedet.
  • Å forbedre arbeidsmobiliteten i Europa ved å fjerne eventuelle gjenværende juridiske og praktiske hindringer for den frie bevegelsen av arbeidstakere, for eksempel flyttbar pensjon.

Les mer...