EU-direktør på norgesbesøk (18/09/2012)

Fernando Gentilini som er direktør for Vest-Europa, Vest-Balkan og Tyrkia i EEAS (EUs "utenrikstjeneste") besøkte 17. september Oslo etter invitasjon fra Norsk Utenrikspolitisk institutt (NUPI) til å holde en presentasjon på seminaret "Agenda 2012 - Europa mot en ny politisk og økonomisk epoke". I tillegg til Gentilini var også Norges Utenriksminister Jonas Gahr Støre og Direktør for NUPI, Ulf Sverdrup innledere. 

I sitt foredrag redegjorde Gentilini for EUs "utenrikstjeneste" EEAS, og dens rolle og funksjon med blikk til dagens situasjon og den økonomiske krisen.. Han poengterte at EEAS sin jobb er å skape en mer effektiv og konsekvent stemme på den internasjonale arena. Om integrasjon og utvidelse sa han at "EU vil holde sine løfter" og at den økonomiske krisen ikke ville stoppe videre utvidelsesprosesser.

Seminaret inneholdt også presentasjoner fra Karen Helene Ulltveit-Moe (UiO) om årsakene til, og veien ut av finanskrisen i Europa, Pernille Rieker (NUPI) om EUs naboskapspolitikk, og Ole Gunnar Austvik (Høgskolen i Lillehammer) som så nærmere på dynamikken i europeisk energipolitikk. Seminaret ble avsluttet med en paneldebatt titulert "Norges rolle i et Europa i endring" hvor Ine Marie Eriksen Søreide (H), Dag Seierstad (SV), Kjetil Wiedswang (Dagens Næringsliv) og Svein Roald Hansen (AP) utgjorde panelet.

I løpet av besøket møtte Gentilini også møter med Ine Marie Eriksen Søreide og Svein Roald Hansen, henholdsvis leder og nestleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, og med representanter fra Utenriksdepartementet. Seminarprogram Agenda 2020