EU-innbyggerne bekymret over klimaendringer (12/10/2011)

Ifølge siste Eurobarometer om folks holdninger til klimaendringer, svarer to av tre europeiske innbyggere at de ser på klimaendringer som et svært alvorlig problem og at innsatsen for å bekjempe dette problemet kan føre til økonomisk vekst og flere jobber.

Denne undersøkelsen viser at folk flest er mer bekymret nå enn det de var i 2009, og at klimaendringer kan føre til større bekymring enn det økonomiske krisen. Connie Hedegaard, EUs klimakommissær, uttalte i denne forbindelsen: "undersøkelsen viser at de europeiske borgerne forstår at de økonomiske utfordringene ikke er de eneste utfordringene vi står ovenfor. Den viser at de fleste europeers forvente at deres politikere må ta tak i de alvorlige problemene med klimaendringer nå. Det er oppsiktsvekkende at befolkningen er enda mer bekymret over klimaendringer nå enn det den var under klimakonferansen i København. I tillegg, det faktum at 3 av 4 europeere ser at innsatsen for å forbedre energieffektiviteten som et middel til å skape nye arbeidsplasser burde være et sterkt signal til europeiske beslutningstagere".

EUs innsats i klimakampen
Nylig publiserte EU sin årlige rapport om EUs arbeid for å oppfylle målene til Kyoto-avtalen om reduksjon av klimagassutslipp. I tillegg publiserte det europeiske miljøbyrået (EEA) sin nyeste analyse av klimagasspolitikk i EU.
 
I begge rapportene kommer det frem at EU har gjort store fremskritt, spesielt med tanke på å bryte koblingen mellom karbonutslipp og økonomisk vekst. Innen 2010 klarte EU å kutte utslippene betraktelig og siden 1990 har utslippene blitt redusert med 15,5 %, mens økonomien har vokst med 41% i samme periode. Utslippene har falt i seks år på far frem til 2009, og EU-15 er fortsatt på god vei til å møte 8% utslippsreduksjon som fastsatt under Kyoto-protokollen, og er mest sannsynlig til å klare enda bedre enn dette.

Selv om utslippene har sunket betraktelig i EU de siste årene økte utslippene i fjor 2,4 %. Dette viser at det er viktig at vi fortsetter å jobbe for et lavkarbon-samfunn i Europa. Et lavkarbon-samfunn vil øke teknologisk innovasjon, økonomisk vekst og skape arbeidsplasser, akkurat slik mesterparten av EU-innbyggerne synes.

Les mer om EU og klimaendringer: http://ec.europa.eu/clima/news/index_en.htm