EU og Nobels fredspris

Den norske nobelkomite bestemte 12. oktober 2012 at Nobels fredspris for 2012 skal tildeles Den europeiske union (EU)

"Den Norske Nobelkomité ønsker å fokusere på hva som for komiteen har vært EUs viktigste resultat: den vellykkete kampen for fred og forsoning og for demokrati og menneskerettigheter. Den stabiliserende rolle EU har spilt, har bidratt til å omforme størstedelen av Europa fra et krigens til et fredens kontinent".
Utdrag fra Den Norske Nobelkomiteens begrunnelse om å gi EU fredsprisen.

Nyhetssaker om nobelprisen:

 

Back to Tema - Den europeiske unions delegasjon til Norge