Ord og uttrykk i EU-jungelen

Oversikt over Europakommisjonen:

Ansvarsområde

På norskPå engelskKommissær

President

PresidentJean-Claude Juncker
(Luxembourg)

Første visepresident for bedre regelverk, kontakt mellom institusjonene, rettsstatsprinsippene og charteret for grunnleggende rettigheter

First Vice-President, Better Regulation, Interinstitutional Relations, the Rule of Law and the Charter of Fundamental RightsFrans Timmermans (Nederland)
Visepresident og EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikkHigh Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy/Vice-President of the CommissionFederica Mogherini (Italia)
Visepresident for budsjett og personaleVice-President, Budget and Human ResourcesKristalina Georgieva (Bulgaria)
Visepresident for Det digitale indre markedVice-President, Digital Single MarketAndrus Ansip
(Estland)
Visepresident for energiunionenVice-President, Energy UnionMaroš Šefčovič
(Slovakia)
Visepresident for euroen og dialog mellom arbeidslivets parterVice-President, Euro and Social DialogueValdis Dombrovskis (Latvia)
Visepresident for sysselsetting, vekst, investeringer og konkurranseevneVice-President, Jobs, Growth, Investment and CompetitivenessJyrki Katainen (Finland)
Kommissær for den digitale økonomi og det digitale samfunnCommissioner, Digital Economy and SocietyGünther Oettinger (Tyskland)
Kommissær for europeisk naboskapspolitikk og utvidelsesforhandlingerCommissioner, European Neighbourhood Policy and Enlargement NegotiationsJohannes Hahn (Østerrike)
Kommissær for handelCommissioner, TradeCecilia Malmström (Sverige)
Kommissær for internasjonalt samarbeid og utviklingCommissioner, International Cooperation and DevelopmentNeven Mimica (Kroatia)
Kommissær for klima og energiCommissioner, Climate Action and EnergyMiguel Arias Cañete
(Spania)
Kommissær for miljø, maritime saker og fiskerispørsmålCommissioner, Environment, Maritime Affairs and FisheriesKarmenu Vella (Malta)
Kommissær for helse og mattrygghetCommissioner, Health and Food SecurityVytenis Andriukaitis (Litauen)
Kommissær for migrasjon, innenrikssaker og EU-borgerskapCommissioner, Migration, Home Affairs and CitizenshipDimitris Avramopoulos (Hellas)
Kommissær for sysselsetting, sosialpolitikk, kompetanse og arbeidsmarkedsmobilitetCommissioner, Employment, Social Affairs, Skills and Labour MobilityMarianne Thyssen
(Belgia)
Kommissær for økonomiske og finansielle spørsmål, skatt og tollunionenCommissioner, Economic and Financial Affairs, Taxation and CustomsPierre Moscovici (Frankrike)
Kommissær for humanitær bistand og krisehåndteringCommissioner, Humanitarian Aid and Crisis ManagementChristos Stylianides (Kypros)
Kommissær for landbruk og distriktsutviklingCommissioner, Agriculture and Rural DevelopmentPhil Hogan
(Irland)
Kommissær for økonomisk stabilitet, finansielle tjenester og pengemarkedsunionenCommissioner, Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionJonathan Hill (Storbritannia)
Kommissær for samferdselCommissioner, TransportVioleta Bulc (Slovenia)
Kommissær for Det indre marked, industri, entreprenørskap og små- og mellomstore bedrifterCommissioner, Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEsElżbieta Bieńkowska (Polen)

Kommissær for justissaker, forbrukerspørsmål og likestilling

Commissioner, Justice, Consumers and Gender EqualityVěra Jourová (Tsjekkia)
Kommissær for utdanning, kultur, ungdom og idrettCommissioner, Education, Culture, Youth and SportTibor Navracsics (Ungarn)
Kommissær for regionalpolitikkCommissioner, Regional PolicyCorina Crețu (Romania)
Kommissær for konkurranseCommissioner, CompetitionMargrethe Vestager (Danmark)
Kommissær for forskning, vitenskap og innovasjonCommissioner, Research, Science and InnovationCarlos Moedas (Portugal)


EU-institusjonene:

På norskForkortelsePå engelsk
Den europeiske investeringsbankenEIBEuropean Investment Bank
Den europeiske ombudsmannenOmbudsmannenEuropean Ombudsman
Den europeiske revisjonsrettenRevisjonsrettenEuropean Court of Auditors
Den europeiske sentralbankenESBEuropean Central Bank
Den økonomiske og sosiale komitéEESCEuropean Economic and Social Committee
Det europeiske investeringsfondEIFEuropean Investment Fund
Det europeiske rådEU-toppmøteneEuropean Council
Det europeiske system av sentralbankerESSBEuropean System of Central Banks
EU-domstolenDomstolenEuropean Court of Justice
EuropakommisjonenKommisjonenEuropean Commission
EuropaparlamentetParlamentetEuropean Parliament
Konventet for Europas fremtidKonventetConvention for the Future of Europe
RegionskomiteenCoRCommittee of the Regions
Rådet for den europeiske unionRådet/ministerådet Council of the European Union

 

Byråer og EUs desentraliserte organer:

På norskForkortelsePå engelsk
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghetEFSAEuropean Food Saftey Authority
Den europeiske stiftelse for forbedring av leve- og arbeidsvilkårEUROFOUNDEuropean Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Den europeiske tilsynsmyndighet for GNSSGSAEuropean GNSS Agency
Den europeiske unions byrå for grunnleggende rettigheterFRAEuropean Agency for Fundamental Rights
Det europeiske arbeidsmiljøorganetEU-OSHAEuropean Agency for Safety and Health at Work
Det europeiske byrå for forvaltning av det operative samarbeidet ved de ytre grenserFRONTEXEuropean Agency for the Management of Operational Cooperation at the Exernal Borders
Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhetENISAEuropean Network and Information Security Agency
Det europeiske byrå for sjøfartsikkerhetEMSAEuropean Maritime Safety Agency
Det europeiske energiregulatorbyråACERAgency for the Cooperation of Energy Regulators
Det europeiske fiskerikontrollbyråCFCACommunity Fisheries Controle Agency
Det europeiske jernbanebyråERAEuropean Railway Agency
Det europeiske kjemikaliebyråECHAEuropean Chemicals Agency
Det europeiske legemiddelbyråEMAEuropean Medicines Agency
Det europeiske likestillingsinstituttEIGEEuropean Institute for Gender Equality
Det europeiske luftfartssikkerhetsbyråEASAEuropean Aviation Saftey Agency
Det europeiske miljøbyråEEAEuropean Environmental Agency
Det europeiske overvåkningssenter for narkotika og narkotikamisbrukEMCDDAEuropean Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
Det europeiske plantesortsbyråCPVOCommunity Plant Variety Office
Det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommerECDCEuropean Centre for Disease Prevention and Control
Det europeiske senter for utvikling av yrkesrettet opplæringCedefopEuropean Centre for the Development of Vocational Training
Det europeiske støttekontoret på asylfeltetEASOEuropean Asylum Support Office
Kontoret for harmonisering i det indre markedet (EUs varemerke- og designmyndighet iflg. Patentstyret)OHIMOffice for the Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Design)
Oversettelsessenteret for Den europeiske unions organerCdTTranslation Centre for the Bodies of the European Union
Sammenslutningen av europeiske tilsynsmyndigheter for elektronisk kommunikasjonBERECBody of European Regulators for Electronic Communications


Felles sikkerhets- og forsvarsbyråer:

På norskForkortelsePå engelsk
Det europeiske forsvarsbyråEDAEuropean Defence Agency
Den europeiske unions institutt for sikkerhetsstudierEUISSEuropean Union Institute for Security Studies
Den europeiske unions satelittsenterEUSCEuropean Union Satellite Centre


Byråer for politi- og strafferettslig samarbeid:

På norskForkortelsePå engelsk
Det europeiske politiakademiCEPOLEuropean Police College
Den europeiske politienhetEUROPOLEuropean Police Office

EURATOMs byråer og organer:

På norskForkortelsePå engelsk
EURATOMs forsyningsbyråESAEURATOM Supply Agency
Det europeiske fellesforetak for ITER og fusjonsenergiutviklingEuropean Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy (Fusion for Energy)


Forvaltningsorganer:

På norskForkortelsePå engelsk
Forvaltningsbyrået for det europeiske forskningsrådetERCEuropean Research Council Executive Agency
Forvaltningsbyrået for det transeuropeiske transportnettverkTEN-T EATrans-European Transport Network Executive Agency
Forvaltningsbyrået for forskningREAReseach Executive Agency
Forvaltningsbyrået for helse of forbrukereEAHCExecutive Agency for Health and Consumers
Forvaltningsbyrået for konkurranseevne og innovasjonEACIExecutive Agency for Competitiveness and Innovation
Forvaltningsbyrået for utdanning, audiovisuelle hjelpemidler og kulturEACEAEducation, Audiovisual and Culture Executive Agency

Finanstilsynsorganer:

På norskForkortelsePå engelsk
Den europeiske banktilsynsmyndighetEBAEuropean Banking Authority
Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjonEIOPAEuropean Insurance and Iccupational Pensions Authority
Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighetESMAEuropean Securities and Markets Authority
Det europeiske råd for systemrisikoESRBEuropean Systemic Risk Board

Andre organer:

På norskForkortelsePå engelsk
Det europeiske institutt for innovasjon og teknologiEITEuropean Institute of Innovation and Technology
Det europeiske kontor for bedrageribekjempelseOLAFEuropean Anti-Fraud Office
EFTAs overvåkningsorganESAEFTA Surveillance Authority
EurostatESTATEurostat
Juridisk tjenesteSJLegal Service
Kommisjonens generalsekretariatSGSecretariat General of the Commission
Kommisjonens interne revisjonstjenesteIASInternal Audit Service
Politisk konsulentgruppeGOPAGroup of Policy Advisers
PublikasjonskontoretOPOCEPublications Office

Juridiske begreper:

På norskPå engelsk
Alminnelig lovgivningsprosedyreOrdinary legislative procedure
Demokratisk underskuddDemocratic deficit
DirektivDirective
Dobbelt flertallDouble majority
EnstemmighetUnanimity
ErklæringDeclaration
EU-regelverketAcquis Communautaire (Aquis)
ForliksutvalgConciliation Committee
ForordningRegulation
ForsiktighetsprinsippetPre-cautionary principle
FortalePreamble
GjennomsiktighetTransparency
GodkjenningsprosedyreAssent procedure
HøringsnotatConsultation paper
HøringsprosedyreConsultation procedure
InitativrettRight of initiative
Juridisk personLegal personality
KompetanseCompetence
KonsolideringConsolidation
KonvergenskriterierConvergence criteria
Kvalifisert flertallQualified majority
LovgivningLegislation
MeddelelseCommunication
Nærhetsprinsippet/subsidiaritetsprinsippetPrinciple of subsidiarity

Prinsippet om likebehandling/ikke-diskrimineringsprinsippet

Non-discrimination principle
ProporsjonalitetProportionality
Sosial dumpingSocial dumping
StyringGovernance
SøkerlandApplicant countries
SøylestrukturPillar structure
TiltredelseAccession
TraktatTreaty
VedtakDecision
Åpen koordineringsmetodeOpen Method of Coordination (OMC)


Andre begreper:

På norskPå engelsk
Den europeiske naboskapspolitikkenEuropean Neighbourhood Policy (ENP)
Den felles landbrukspolitikkenCommon Agricultural Policy (CAP)
Den økonomiske og monetære union (ØMU)Economic and Monetary Union (EMU)
Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS)European Economic Area (EEA)
EUs felles utenrikstjenesteEuropean External Action Service (EEAS)
EUs strukturfondEU Structural Funds
GrønnbokGreen Paper
HvitbokWhite Paper
HøyrepresentantHigh Representative
Kommissær (Europakommisjonen)European Commissioner
Politi- og strafferettslig samarbeidPolice and Judicial Co-operation in Criminal Matters
SakslisteAgenda
SamhørighetspolitikkCohesion Policy
ToppmøteSummit