Politiske og økonomiske forbindelser

Politisk bakgrunn

Norges forbindelser til EU blir hovedsaklig styrt gjennom EØS-avtalen. EØS-avtalen ble gjort gjeldende fra januar 1994 og utvider EUs indre marked til Norge, Island og Liechtenstein. Landbruks- og fiskeripolitikk er i hovedsak ikke en del av EØS-avtalen. Relasjoner med Norge gjennom EØS-samarbeidet, så vel som bilaterale kontakter, er nære og som regel ukompliserte. Norge har også undertegnet Schengen-avtalen med EU som gjør at nordmenn kan reise fritt over grensene uten å vise pass*. Unntakene er Storbritannia, Irland, Bulgaria, Kypros og Romania.

*I Norge er foreløpig pass eneste gyldig legitimasjon i forbindelse med utenlandsreiser. Dette betyr at man må vise pass på flyplasser og ved andre kontroller foretatt av utenlandske politimyndigheter.