Politički i ekonomski odnosi

Evropska unija je od 1999. sastavni deo međunarodnih nastojanja u izgradnji nove budućnosti za Kosovo.

Evropska unija – kako njene države članice tako i institucije, posebno Evropska komisija - igraju važnu ulogu u obnovi i razvoju Kosova. Evropska unija je daleko najveći pojedinačni donator koji pruža pomoć Kosovu i  regionu Jugoistočne Evrope u celini i nalazi se na čelu napora u obnovi.

Kosovo je od 1999. dobilo više od 2 milijarde evra  pomoći EU.  Iako se  ta pomoć u početku usredsređivala na mere hitne pomoći i obnove, sada su ta sredstva usmerena na podsticanje razvoja stabilnih kosovskih institucija, održivi privredni razvoj i osiguravanje evropske budućnosti Kosova. 

18 država članica EU imaju predstavništva na Kosovu, a veliki broj nevladinih organizacija iz zemalja članica EU je aktivan na Kosovu.

EU je ponovo naglasila (posljednji put na Evropskom Savetu u decembru 2010) da Kosovo  ima jasnu evropsku perspektivu u skladu s evropskom perspektivom regiona Zapadnog Balkana. EU ostaje posvećena svojoj vodećoj ulozi u osiguranju stabilnosti Kosova kroz misiju Evropske bezbednosne i odbrambene politike (EBOP) u  oblasti vladavine prava, kroz svog specijalnog predstavnika i  njenog doprinosa Međunarodnoj civilnoj kancelariji. Evropska komisija prati napore Kosova u evropskim reformama i daje preporuke i pomoć; takođe radeći na ostvarivanju ciljeva koje je Savet odredio u Evropskom partnerstvu za Kosovo.

Komisija je 11. jula 2008. u Briselu bila domaćin donatorske konferencije za Kosovo. Komisija je na konferenciji pozvala donatore (države članice EU,  donatore izvan EU-a i međunarodne finansijske institucije) da doprinesu društveno-ekonomskom razvoju Kosova i premoste  finansijski jaz u vrednosti od nekih 1,4 milijardi evra za razdoblje 2009-2011. Obećani iznos je prevazišao 1.2 milijardi evra, a ukupan doprinos EU (Komisije + država članica EU) iznosio je skoro 800 miliona evra.

Evropska unija je prisutna na Kosovu kroz:

Nakon stupanja na snagu Lisabonskog sporazuma, Kancelarija za vezu  Evropske komisije je zajedno sa Specijalnim predstavnikom EU (EUSR) na Kosovu postala Kancelarije Evropske unije na Kosovu. Pre spajanja u Kancelariju Evropske unije na Kosovu, Kancelarija za vezu Evropske komisije je funkcionisala na Kosovu od septembra 2004. godine, dok je kancelarija Specijalnog predstavnika EU funkcionisala od 2008. godine. 

Kancelarija EU ima osnovnu ulogu u realizaciji evropske agende na Kosovu sa ciljem promocije približavanja Kosova Evropskoj uniji. Kao sastavni deo Evropske službe spoljnih poslova i predstavništva Evropske komisije u Prištini, Kancelarija obezbeđuje održavanje stalnog političkog i tehničkog dijaloga sa institucijama u Briselu. EUSR pruža savete i podršku Vladi Kosova u političkom procesu; obezbeđuje sveukupnu koordinaciju prisustva Evropske unije na Kosovu; i doprinosi razvoju i konsolidaciji poštovanja ljudskih prava i elementarnih sloboda na Kosovu. EUSR podnosi izveštaj Savetu Evropske unije, međuvladinom telu koje zastupa 27 država članica EU, preko visoke predstavnice/potpredsednice Evropske komisije, Federica Mogherini.

Misija vladavine prava Evropske unije na Kosovu (EULEKS) je najveća civilna misija koja je ikada pokrenuta u okviru Evropske sigurnosne i odbrambene politike. Glavni  cilj je da pomogne i podrži kosovske vlasti u oblasti vladavine prava, posebno u  oblasti rada policije, sudstva i carinske službe. EULEKS je tehnička misija koja nadgleda i savetuje, a u isto vreme zadržava određeni broj ograničenih izvršnih vlasti. Pravna osnova Misije EULEKS je zajednička odluka Saveta 2008/124/ZVSP od 4. februara 2008. Šef misije EULEKS je Alexandra Papadopoulou.

Za više informacija posetite www.eulex-kosovo.eu