Dobrodošlica

Dragi posetioci,

Dobro došli na internet stranicu Kancelarije Evropske unije na Kosovu. Na ovoj stranici ćete moći više da saznate o tome šta radi naša Kancelarija kako bi promovisala bliže veze između Evropske unije i Kosova. Takođe ćete saznati više o istoriji Evropske unije, procesu proširenja i napretku Kosova na putu ka Evropi.

Institucije EU danas prolaze velike promene; Kancelarija EU na Kosovu je telo koje zastupa sve institucije Evropske unije.

Interesovanje za Evropsku uniju je u stalnom porastu. Jedan od naših glavnih zadataka u ovom pogledu je da zadovoljimo ovu sve veću potrebu za informacijama. Nadam se da naša stranica neće samo pomoći ljudima da bolje razumeju Evropsku uniju danas, već i da će biti osnov za otvorenu diskusiju o pitanjima koja se tiču bilateralne saradnje sa EU i procesa evrointegracija.

Naša internet stranica će vam omogućiti da lako pregledate sve informacije i ključne dokumente koji se tiču odnosa EU i Kosova, kao i puta ka evrointegracijma. Ova stranica će takođe dati korisne informacije o načinima finansijske podrške u ostvarivanju tih napora.

Nadam se da ćete uživati u istraživanju naše stranice. Naravno da vas pozivam da date svoje mišljenje i sugestije koje će nam pomoći u daljem razvoju stranice.

Natalija Apostolova
Šefica Kancelarije EU na Kosovu/Specijalna predstavnica EU na Kosovu

------------------------------------------

Natalija Apostolova je bugarski diplomata sa preko 25 godina staća koja je služila u bugarskoj administraciji i Evropskoj službi za spoljne poslove. Pre dolaska na Kosovo, bila je ambasadorka i šefica Delegacije EU u Tripoliju u Libiji.

Pre toga, gospođa Apostolova je radila u Kairu u Egiptu kao zamenica šefa Delegacije EU. Služila je na visokim položajima u bugarskoj državnoj upravi, a bila je i na čelu pregovaračkog tima sa bugarske strane za tri glavna poglavlja: transport, energetika i trans-evropske mreže. Radila je kao bugarski diplomata pri stalnoj misiji Bugarske u Svetskoj trgovinskoj organizaciji u Ženevi i pri stalnoj misiji Bugarske u EU. Njena karijera u Evropskoj komisiji, Generalnom direktoratu za proširenje, je blisko povezana sa regionom Zapadnog Balkana.

Gospođa Apostolova je završila pravni fakultet i ima jednu ćerku.

Gospođa Apostolova je preuzela svoje nove dužnosti 1. septembra 2016.