Kontakti

Kancelarija Evropske unije na Kosovu / Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

Kosovo Street 1 (P.O. Box 331)
Pristina, KOSOVO
Telephone: +381 38 51 31 200
Fax: +381 38 51 31 305
E-mail : delegation-kosovo@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/kosovo

Radno vreme   
Ponedeljak - Četvrtak: 08:30 – 13:00 i 14:00 – 17:30
Petak: 08:30 – 14:00