Kontakte

Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë / Përfaqësuesi Special i Bashkimit Evropian në Kosovë

Kosovo Street 1 (P.O. Box 331)
Pristina, KOSOVO
Telephone: +381 38 51 31 200
Fax: +381 38 51 31 305
E-mail : delegation-kosovo@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/kosovo

Orari i punës   
E hënë – E enjte: 08:30 – 13:00 dhe 14:00 – 17:30
E premte: 08:30 – 14:00