סקירה כללית

גופים ישראליים זכאים להגיש מועמדות למספר רב של תכניות מבוססות-פרויקטים של האיחוד האירופי. כמה מהן מנוהלת על ידי המשלחת, המוציאה בעצמה קולות קוראים, ואילו אחרות מנוהלות על ידי משלחות אחרות או על ידי הנציבות האירופית בבריסל. למידע נקודתי ומפורט על הזדמנויות מימון עכשוויות, בקרו בדף המענקים ו/או ב-EuropeAid.

התכניות המתנהלות במסגרת ה-European Neighbourhood Instrument (ENI) כוללות:

סיוע טכני מבוסס-פרויקטים הזמין לגופים ציבוריים לאומיים ולגופים חצי-ציבוריים. עם אלה נמנים תכנית ה-Twinning לטווח הארוך והמכשיר לסיוע טכני וחילופי מידע (TAIEX) לטווח הקצר יותר.

"יזמת האיחוד האירופי לבניית שלום" (EU Peacebuilding Initiative ), אשר החליפה את תכנית "השותפות למען השלום של האיחוד האירופי" (EU Partnership for Peace), נועדה לתמוך ולקדם את התנאים לפתרון בר קיימה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני באמצעות פרויקטים ברמת החברה האזרחית ובאמצעות מעורבות אזרחית חיובית.

המכשיר האירופי לדמוקרטיה וזכויות אדם (EIDHR), שמטרתו לתמוך בקידום דמוקרטיה וזכויות אדם במדינות שאינן שייכות לאיחוד האירופי. התכנית פועלת ברמת המדינה הבודדת, ובמקרה של ישראל על ידי תמיכה בפעולות המתבצעות בישראל וניטור מצב זכויות האדם הן בישראל והן בשטחים הפלסטיניים הכבושים. בנוסף לכך, היא פועלת ברמה העולמית על ידי תמיכה בפעילויות המתמקדות במספר סוגיות, בפרט אלה שאליהן מתייחסים הקווים המנחים של האיחוד האירופי בנושא זכויות אדם.

תכנית Erasmus + להשכלה גבוה, שמטרתה להגביר מיומנויות וכשירות להעסקה ולהביא למודרניזציה בתחומי ההשכלה, ההכשרה ועבודת צעירים. תכנית Erasmus + תומכת בשותפויות על-לאומיות בקרב מוסדות וארגונים העוסקים בהשכלה, הכשרה ונוער שעניינן לטפח שיתוף פעולה ולגשר בין עולמות ההשכלה והתעשייה, וזאת על מנת להבטיח סינרגיה בין לימודים אקדמיים לשוק העבודה. היא תומכת גם במאמצים לאומיים למודרניזציה של המערכות הלאומיות בתחומים אלה.

ארגונים לא-ממשלתיים וארגוני חברה אזרחית בישראל, כמו גם רשויות אזוריות ומקומיות, זכאים להגיש מועמדות למגוון רחב של תכניות אחרות במסגרת ה-ENI, לרבות התכנית לשיתוף פעולה חוצה גבולות (CBC: Cross Border Cooperation Programme) וכן תכניות אזוריות כגון Med Culture, SUDEP, Euromed Police, Euromed Justice, PPRD ועוד.