סחר עם ישראל

האיחוד האירופי הוא שותף הסחר המרכזי של ישראל, והסחר עמו מהווה עבורה כשליש מהיקף הסחר הכולל שלה. ישראל היא אחת משותפות הסחר המובילות של האיחוד האירופי באזור הים-התיכון, ומדורגת כשותפת הסחר ה-27 בגודלה של האיחוד האירופי בכל העולם בשנת 2014. יתר על כן, קשרי הסחר בין ישראל לאיחוד האירופי התרחבו משמעותית במהלך העשור האחרון. ישראל ידעה צמיחה כלכלית חזקה יחסית, שפתחה בפני חברות ישראליות ואירופיות הזדמנויות עסקיות ומסחריות חדשות. שיעור הצמיחה בישראל מאמצע 2003 ועד אמצע 2008 עמד על כ-5% בשנה. מעבר לכך, המשק הישראלי תפקד בצורה טובה יחסית בשנים האחרונות אולם צמיחת התמ"ג הואטה מ- 5.8% בשנת 2010 ל- 2.8% בשנת [1]2014.

סחר בסחורות

יצוא סחורות מן האיחוד האירופי לישראל ב-2014: 17.0 מיליארד אירו

יבוא סחורות אל האיחוד האירופי מישראל ב-2014: 13 מיליארד אירו

עיקר היבוא של האיחוד האירופי מישראל בשנת 2014 היה כימיקלים ומוצריהם (27.1%), מכונות וציוד הובלה (18.2%) ומוצרים מעובדים (16.2%). עיקר היצוא מן האיחוד האירופי לישראל ב- 2014 היה באותן קטגוריות: מכונות וציוד הובלה (37.2%), כימיקלים ומוצריהם (18%) ומוצרים מעובדים (17.7%).

בשנת 2014, האיחוד האירופי נותר שותף הסחר בסחורות הגדול ביותר של ישראל, הוא היוו 27% מייבוא הסחורות ו- 33% מהייבוא[2].

סחר בשירותים

ישראל היא בראש ובראשונה כלכלת שירותים, ושירותים מהווים יותר מ-67% מן התמ"ג שלה[3]. הסחר בשירותים בין האיחוד האירופי וישראל נותר יציב בשנים האחרונות. יצוא השירותים מן האיחוד האירופי לישראל הסתכם ב-4.5 מיליארד אירו ב-2012, ואילו יבוא השירותים הסתכם ב-3.3 מיליארד אירו. האיחוד האירופי מייצא לישראל ומייבא ממנה בעיקר שירותי תחבורה ונסיעות.

קידום סחר הדדי

האיחוד האירופי וישראל פעלו יחדיו לשיפור קשרי הסחר והכלכלה ביניהם. בנוסף להסכמי סחר קיימים, המבטלים מכסים ומכסות על מוצרים תעשייתיים, נחתם ב-2009 הסכם בין לליברליזציה נוספת בסחר בחקלאות ודגה, שנכנס לתוקף בינואר 2010, ששיפר מאד את הגישה לשווקים של שני הצדדים. הסכם הערכת תאימות וקבלת מוצרים תעשייתיים (ACAA) נכנס לתוקף ב- 10 ביוני 2013 והסכם שמיים פתוחים תכנס לתוקף ב- 19 בינואר 2013. נותרו מספר מגבלות סחר בודדות המטופלות אד-הוק.

הסכם הערכת תאימות וקבלת מוצרים תעשייתיים ( ACAA )

האיחוד האירופי וישראל חתמו ב- 6 במאי 2010 על הסכם הערכת תאימות וקבלת מוצרים מסחריים (ACAA) שנכנס לתוקפו ב- 19 בינואר 2013. ההסכם מכיל נספח הנוגע לתנאי ייצור נאותים (GMP) למוצרים בתעשיית התרופות אשר יאפשר לתרופות בעלות תו תקן אירופאי להיות מופצות בישראל ולהפך, בלא צורך באשרור נוסף.

הסכם שמיים פתוחים

האיחוד האירופי וישראל חתמו ב- 10 ביוני 2013 על הסכם תעופה אירופאי-מזרח-תיכוני. ההסכם מאפשר לכל חברות התעופה האירופאיות להפעיל טיסות ישירות לישראל מכל מדינה באיחוד האירופי ולחברות התעופה הישראליות להפעיל טיסות לכל שדות התעופה באיחוד האירופי ללא הגבלה. שוק התעופה הישראלי-אירופאי יפתח בהדרגה במהלך חמש השנים הקרובות כך שבשנת 2018 לא יוטלו עוד מגבלות על מספר הטיסות.

 


[1] לפי משרד הכלכלה – 22/2/2015

[2] לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – 20/1/2015

[3] לפי לשכת המסחר תל אביב והמרכז – ינואר 2015

Back to סחר עם ישראל