מסגרת מוסדית

הסכם ההתאגדות (Association Agreement pdf - 548 KB [548 KB] English (en) ) איחוד אירופי-ישראל כונן שני גופים לצורכי דיאלוג, מועצת ההתאגדות איחוד אירופי-ישראל, הפועלת בדרג שרים, וועדת ההתאגדות איחוד אירופי-ישראל, הפועלת בדרג פקידים בכירים. שני הגופים מקיימים ישיבות שנתיות כדי לבחון מחדש את היחסים הדו-צדדיים ולדון בנקודות שיש לגביהן עניין משותף, בין אם בנושאים פוליטיים או כלכליים אזוריים; בענייני סחר; בענייני חינוך או תרבות; בתחומי התחבורה והתקשורת; או בתחום של שיתוף פעולה מדעי וטכנולוגי.

בנוסף לכך, עשר תת-ועדות משותפות עם ישראל הוקמו במסגרת תכנית הפעולה של מדיניות השכנות האירופית. הללו נפגשות בדרך כלל אחת לשנה:


  1. תעשייה, סחר ושירותים
  2. שוק פנימי
  3. מחקר, חדשנות, חברת מידע, חינוך ותרבות
  4. תחבורה, אנרגיה ואיכות סביבה
  5. דיאלוג ושיתוף פעולה פוליטיים
  6. ענייני צדק ומשפט
  7. ענייני כלכלה וכספים
  8. שיתוף פעולה בתחום המכס והמיסוי
  9. ענייני חברה והגירה
  10. חקלאות ודגה

משלחות מן הפרלמנט האירופי ומן הכנסת מקיימות גם הן מפגשים בין-פרלמנטאריים סדירים.

Back to קשרים פוליטיים וכלכליים