קשרים פוליטיים וכלכליים

לאיחוד האירופי ולישראל עבר משותף רב-שנים, המתאפיין במידה גוברת והולכת של תלות הדדית ושיתוף פעולה. לשני הצדדים אותם ערכים – דמוקרטיה, כבוד לחופש ולשלטון החוק – ומחויבות למערכת כלכלית בינלאומית פתוחה המבוססת על עקרונות שוק. אנשי מפתח ישראליים בתחומי הפוליטיקה, התעשייה, המסחר והמדע עומדים בקשרים הדוקים עם אירופה. יותר מחמישה עשורים של סחר, חילופי תרבות, שיתוף פעולה פוליטי ומערך הסכמים מפותח חיזקו את היחסים הללו.