הסכמים

המסגרת המשפטית המסדירה את היחסים בין האיחוד האירופי וישראל קבועה בהסכם ההתאגדות איחוד אירופי-ישראל (EU-Israel Association Agreement [548 KB] ), אשר נחתם בבריסל ב-20 בנובמבר 1995 ונכנס לתוקף ב-1 ביוני 2000, לאחר אשרורו על ידי בתי הנבחרים של 15 המדינות-החברות דאז, הפרלמנט האירופי והכנסת. הוא מחליף את הסכם שיתוף הפעולה שקדם לו, משנת 1975.

הסכם ההתאגדות איחוד אירופי-ישראל מתייחס בעיקר לנקודות הבאות: דיאלוג פוליטי קבוע, החופש להקים עסקים וליברליזציה של שירותים, חופש תנועה של הון וכללי תחרות, חיזוק שיתוף הפעולה בתחום הכלכלי ובעניינים חברתיים. ההסכם מכונן מועצת התאגדות, הנתמכת על ידי ועדת התאגדות. הוא מחזק גם את הסדרי הסחר החופשי במוצרים תעשייתיים העומדים בתוקף מאז סוף שנות ה-70 של המאה ה-20. ההסכם מזכיר בנוסף תחומים רבים אחרים לשיתוף פעולה הפתוחים למשא ומתן.

בין השאר, ההסכם קובע שכיבוד זכויות אדם ועקרונות דמוקרטיים מנחה את המדיניות הפנימית והבינלאומית של ישראל ושל האיחוד האירופי גם יחד, ומהווה מרכיב חיוני וחיובי בהסכם. על פי בקשת ישראל, ההסכם מכיל הצהרה משותפות בדבר החשיבות ששני הצדדים מייחסים למאבק נגד שנאת זרים, אנטישמיות וגזענות.

הסכמים נוספים:

אחת מנקודות השיא של 2009 הייתה החתימה על הסכם בין האיחוד האירופי וישראל בנושא חקלאות. ב-4 בנובמבר 2009 חתמו האיחוד האירופי וישראל על ההסכם החדש הנוגע לצעדי ליברליזציה הדדיים סביב מוצרים חקלאיים, מוצרים חקלאיים מעובדים ומוצרי דגה. הוא נכנס לתוקף ב-1 בינואר 2010.

הסכם על שיתוף פעולה מדעי וטכני

ב8 ביוני 2014, חתמו ישראל והאיחוד האירופי על ההסכם שמצרף את ישראל ל Horizon 2020 - תכנית המסגרת למחקר וחדשנות  (2014-2020). ההסכם מאפשר לחוקרים, אוניברסיטאות וחברות ישראלים גישה מלאה לתכנית   Horizon 2020.

הסכם על נהלי מעבדה תקינים

ההסכם נחתם ב-26 ביולי 1999, ונכנס לתוקף ב-1 במאי 2000. את הנוסח המלא של ההסכם ניתן למצוא ב- Official Journal of the European Communities L263 מן ה-9 באוקטובר 1999.

הסכם על רכישה בידי מפעילי טלקומוניקציה והסכם על רכש ממשלתי

שני ההסכמים נכנסו לתוקף ב-1 באוגוסט 1997. את הנוסח המלא של ההסכמים ניתן למצוא ב- Official Journal of the European Communities L202 מן ה-30 ביולי 1997.

הסכם בדבר הערכת התאמה וקבלת מוצרים תעשייתיים (ACAA‏)

האיחוד האירופי וישראל חתמו ב-6 במאי 2010 הסכם בדבר הערכת התאמה וקבלת מוצרים תעשייתיים (ACAA: Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of industrial products‏), אשר נכנס לתוקף ב-19 בינואר 2013. ההסכם מכיל נספח בדבר תנאי ייצור נאותים (GMP: good manufacturing practices‏) למוצרים פרמצבטיים, שיאפשר את שיווקם בישראל של מוצרים פרמצבטיים שאושרו באיחוד האירופי ולהפך, וזאת ללא צורך באישור נוסף.

Back to קשרים פוליטיים וכלכליים