Seremoni remiz lèt kreans nouvo anbasadè ak chèf delegasyon Ynyon ewopeyèn an Ayiti (24/09/2012)

KOMINIKE POU LA PRÈS


SEREMONI REMIZ LÈT KREANS NOUVO ANBASADÈ

AK CHÈF DELEGASYON YNYON EWOPEYÈN AN AYITI,

M. Javier Niño Pérez

Delegasyon Ynyon ewopeyèn an Ayiti ap anonse avèk anpil plezi antre an fonksyon nouvo anbasadè ak chèf delegasyon Ynyon ewopeyën an Ayiti a, M. Javier Niño Pérez.

M. Niño Pérez, ki anvan li te vinn an Ayiti, tap okipe fonksyon chaje dafè a.i. pou delegasyon Ynyon ewopeyèn nan peyi Kiba, te fè yon pakèt tan ap travay nan Komisyon ewopeyèn, e vinn ranplase nan pòs sila a an Ayiti M. Carlo De Filippi ki te fini manda li nan mwa dawout ki sot fini la.

Priz fonksyon M. Niño Pérez rantre nan kad relasyon patenarya ant Ynyon ewopeyèn ak Repiblik Dayiti, ki chita sou baz yon dyalog regilye sou kooperasyon nan plizyè domèn devlopman tankou Infrastrikti, gouvènans, dwa moun, devlopman riral ak sekirite alimentè, ranfòsman sosyete sivil, edikasyon ak sipò nan sektè komès ak sektè prive.

Nan okazyon sa a, Anbasadè Niño Pérez profite redi angajman Inyon ewopeyèn pou li rete bò kote pèp ayisyen nan batay lap mennen pour eradike la mizè epi rive fè bon jan devlopman.

Seremoni ofisyèl remiz lèt kreans anbasadè ak chèf delegasyon Ynyon ewopeyèn nan Repiblik Dayiti ap fèt jou kap lendi 24 septanm  a pati 10 zè nan maten nan Palè Nasyonal.
Tout manm la près envite pou vinn patisipe.


KONTAK DELEGASYON YNYON EWOPEYÈN AN AYITI:
Noela Bonhomme, Ofisye politik ak Kominikasyon, noela.bonhomme@eeas.europa.eu, (509) 37 52 44 27