ახალი ამბები

25/08/16 - ევროკავშირის ნდობის აღდგენის და ადრეული რეაგირების პროგრამის (COBERM) ფარგლებში საქართველოს სამოქალაქო ორგანიზაციებისთვის ახალი საგრანტო კონკურსი ცხ

თითოეული ორგანიზაციის მიერ მოთხოვნილი მაქსიმალური თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 150,000 აშშ დოლარს (დაახლოებით 343 000 ლარს). განაცხადების შემოტანის საბოლოო ვადაა  2016 წლის 23 სექტემბერი.

15/08/16 - ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი ,,ქუთაისი, ეს მუშაობს!“ საზოგადოების მონაწილეობით შემუშავებული პოლიტიკისა და პროექტის შედეგებს აჯამებს

ქუთაისის მუნიციპალიტეტისა და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული პროექტის ფარგლებში ქუთაისის მერიაში პროექტის შემაჯამებელი შეხვედრა ჩატარდა. პროექტის მიზანი იყო მუნიციპალური მმართველობისა  და საჯარო ფინანსების მართვის გაუმჯობესება ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებების განსაზღვრაში ჩართვის საშუალებით; ასევე, სამომავლოდ ისეთი სისტე

02/08/16 - UNDP და საქართველოს მთავრობა იწყებენ 6.8 მილიონი ლარის ღირებულების პროგრამას საქართველოს სოფლის განვითარებისათვის

შომბი შარპმა – გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მოქმედმა ხელმძღვანელმა საქართველოში, და ოთარ დანელიამ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ხელი მოაწერეს შეთანხმებას ორწლიანი პროგრამის დაწყების შესახებ, რომელიც ხელს შეუწყობს საქართველოს სოფლის განვითარებას.