გრანტები

გრანტი არის საჩუქრის სახით გაცემული თანხა მესამე მხარისთვის,  რომელიც  საგარეო დახმარების სფეროში მოღვაწეობს. 

როგორ შევიტანოთ განაცხადი გრანტის ოსაპოვებლად?

ყველა ინფორმაცია გრანტებისა და კონტრაქტების შესახებ იხილეთ  EuropeAid- ის ვებგვერდზე. EuropeAid- ი გახლავთ ევროკავშირის დეპარტამენტი, რომელიც ხელმძღვანელობს განვითარებას. ის მართავს ევროკავშირის საგარეო დახმარებას და უზრუნველყოფს დახმარების მიწოდებას.

პრაქტიკული სახელმძღვანელო იმ პროცედურებს განმარტავს, რომლებიც გამოიყენება ევროკომისიის მიერ საგარეო დახმარების დაფინანსებისას. სახელმძღვანელოში მოცემულია სპეციალური თავი, რომელიც გრანტებს შეეხება.

გრანტის მოპოვების მსურველებმა რეგისტრაცია უნდა გაიარონ მონაცემთა ბანკში სახელწოდებით PADOR (Potential Applicant Data On-line Registration) და

იხილონ  განაცხადების კონკურსი ევროკომისიის  EuropeAid –ის ვებგვერდზე.

უკანასკნელი განახლება:
21/02/16
31/01/13
10/01/13
10/01/13
23/11/12
21/11/11
07/11/11
28/10/11
18/10/11
01/10/10