ასოცირების შეთანხმება

 

ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების შეთანხმება (ქართული თარგმანი)

საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების დღის წესრიგი pdf - 170 KB [170 KB] English (en)

კითხვები და პასუხები ასოცირების შესახებ შეთანხმების/ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ

„საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების“ გზამკვლევი (ხშირად დასმული კითხვები)

გავრცელებული მცდარი ინფორმაცია ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გასაფორმებელ ასოცირების შესახებ შეთანხმებასთან დაკავშირებით pdf - 129 KB [129 KB] English (en)

ევროკავშირი - საქართველო ასოცირების შეთანხმება "რა სარგებლობა მოაქვს შეთანხმებას?"

ევროკავშირი-საქართველო ასოცირების შეთანხმების პარაფირება

საქართველო: ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის მიმართულებით pdf - 23 KB [23 KB] English (en)

შტეფან ფულე: ევროკავშირი - საქართველო: მითები და რეალური სარგებელი ასოცირების შეთანხმების შესახებ - 4 მარტი 2014

"ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის" შესახებ ქართული მედიის მიერ გავრცელებულ  მცდარ მოსაზრებების გაბათილება pdf - 94 KB [94 KB] English (en)

ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცე - დასაბუთება

ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ვაჭრობა - როგორ გავაადვილოთ ინვესტირება pdf - 429 KB [429 KB] English (en)

ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ვაჭრობა - განმარტებები სამრეწველო პროდუქციასთან დაკავშირებით pdf - 624 KB [624 KB] English (en)

ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ვაჭრობა - განმარტებები იმპორტისა და ექსპორტის შესახებ pdf - 661 KB [661 KB] English (en)

აღმოსავლეთ პარტნიორობის გზამკვლევი pdf - 33 KB [33 KB] English (en)

აღმოსავლეთ პარტნიორობა  2009-2013 მიღწევები pdf - 19 KB [19 KB] English (en)

"ევროპა მსოფლიოში" - სტატისტიკა pdf - 26 KB [26 KB] English (en)