2012

დეკემბერი 2012
 

1 დეკემბერი - ეროვნული კამპანია შიდსის მსომფიო დღესთან დაკავშირებით- დავიყვანოთ ნულამდე: გამოწვევები და პრიორიტეტები.

პრესკონფერენცია და დისკუსიაგაიმართება2012 წლის 1დეკემბერს, 11:00-დან 12:30-მდესასტუმრო „ქორთიარდ მერიოტში“(თავისუფლების მოედანი #4).

მომხსენებლები:

ფილიპდიმიტროვი,ევროკავშირის ელჩი საქართველოში

სანდრა ელისაბედ რულოვსი- ქვეყნის საკოორდინაციოსაბჭო(CCM)

თენგიზ. ცერცვაძე-ინფექციურიპათოლოგიის,შიდსისადაკლინიკურიიმუნოლოგიისსამეცნიერო-პრაქტიკულიცენტრი

ლია თავაძე- გაეროს ერთიანი პროგრამა აივ/შიდსზე

თამარ სირბილაძე-ამერიკისშეერთებულიშტატებისსაერთაშორისოგანვითარებისსააგენტო(USAID)

აკაკი ლოჩიშვილი- გლობალური პროექტებისგანმახორციელებელი ცენტრი (GPIC)

ლაშაზაალიშვილი-აივ/შიდსის პრევენციის სამუშაო ჯგუფი,ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი (PTF,GHRN)

კამპანიის ფარგლებში ნაჩვენები იქნებავიდეო რგოლები,გამოფენილი იქნებააივ/შიდსისა და ტუბერკულოზისპრევენციისსაშუალებები.

 

ნოემბერი 2012

 

მოსაწვევი 

 

სემინარი  - "ევროკავშირსადასაქართველოსშორისღრმადაყოვლისმომცველითავისუფალისავაჭროსივრცის(DCFTA)მოსალოდნელიზემოქმედება" 

 

ოთხშაბათი, 21 ნოემბერი, 2012 .

10:00 საათზე 

სასტუმროქორთიარდმარიოტი, თბილისი

 

21 ნოემბერსევროკავშირისწარმომადგენლობასაქართველოშიუმასპინძლებსსემინარსევროკავშირსადასაქართველოსშორისღრმადაყოვლისმომცველითავისუფალისავაჭროსივრცის(DCFTA)მოსალოდნელიზემოქმედებისშესახებ. სემინარისმიზანიაღრმადაყოვლისმომცველითავისუფალისავაჭროსივრცისზეგავლენისშეფასებაეკონომიკურდასოციალურსაკითხებზე, ადამიანისუფლებებზედა  გარემოსდაცვაზე.

 

პროგრამა  pdf - 61 KB [61 KB]

 

 

გთხოვთ, ღონისძიებაშიმონაწილეობადაადასტუროთელექტრონულიფოსტისსაშუალებით: -. მაიაჩიტაიასშემდეგმისამართზეmaia.chitaia@yahoo.com, ტელ: 599 490012.

 

***************************************

 

 

 

მოსაწვევი

 

საინფორმაციო  დღე: ევროკავშირიდასაქართველოსახალგაზრდობადაფინანსებისახალიშესაძლებლობები.

სამშაბათი06 ნოემბერი, 2012 .

სასტუმროამბასადორი, იოანეშავთელის. 13, თბილისი

 

6 ნოემბერს საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა უმასპინძლებს საინფორმაციო დღეს, რომელიც აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივის - "შესაძლებლობების ფანჯარა ახალგაზრდობისათვის"  ფარგლებში არსებულ დაფინანსების საკითხებს ეძღვნება.

ეს ინიციატივა მიზნად ისახავს საქართველოდან ბენეფიციართა რაოდენობის გაზრდისმიზნითდაფინანსების შესაძლებლობებისა და ადმინისტრაციული მოთხოვნების და პროცედურების თაობაზე ყოველგვარი პრაქტიკულო ინფორმაციის მიწოდებას მათთვის, ვისაც სურს ახალგაზრდობასთან დაკავშირებული თავისი საქმიანობისა და პროექტებისათვის მხარდაჭერის მოპოვება.

საინფორმაციო შეხვედრაზე მონაწილეებს საშუალება ექნებათ გაერკვიონ განაცხადის წარდგენის პროცესში  და მიიღონ პასუხი ყველა შეკითხვაზე განაცხადთან და პროგრამასთან "ახალგაზრდობა მოქმედებაში" დაკავშირებით.

აღმოსავლეთ პარტნიორობის "ფანჯარა ახალგაზრდობისათვის" გულისხმობს ახალ შესაძლებლობებს საქართველოს, სომხეთის, აზერბაიჯანის, ბელორუსის, მოლდოვის და უკრაინის ახალგაზრდების, ახალგაზრდობის სფეროს მუშაკებისა და ახალგაზრდული ორგანიზაციების მონაწილეობით უფრო მეტი პროექტების დასაფინანსებლად.

ყველა დაინტერესებულ მხარეს ვეპატიჟებით ღონისძიებაზე დასასწრებად!

 პროგრამა pdf - 7 KB [7 KB]

 გთხოვთ, ღონისძიებაში მონაწილეობა დაადასტუროთ ელექტრონული ფოსტის საშუალებით: ქ-ნ. მაია ჩიტაიას შემდეგ მისამართზე maia.chitaia@yahoo.com,

ტელ: 599 490012.

 

 

პრესკონფერენცია და დისკუსია გაიმართება 2012 წლის 1 დეკემბერს, 11:00-დან 12:30-მდე სასტუმრო „ქორთიარდ მერიოტში“ (თავისუფლების მოედანი #4).

მომხსენებლები:

ფილიპდიმიტროვი, ევროკავშირის ელჩი საქართველოში

სანდრა ელისაბედ რულოვსი - ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭო (CCM)

თენგიზ ცერცვაძე - ინფექციურიპათოლოგიის, შიდსისადაკლინიკურიიმუნოლოგიისსამეცნიერო-პრაქტიკულიცენტრი

ლია თავაძე - გაეროს ერთიანი პროგრამა აივ/შიდსზე

თამარ სირბილაძე - ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)

აკაკი ლოჩიშვილი -  გლობალური პროექტების განმახორციელებელი ცენტრი (GPIC)

ლაშაზაალიშვილი - აივ/შიდსის პრევენციის სამუშაო ჯგუფი, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი (PTF, GHRN)

კამპანიის ფარგლებში ნაჩვენები იქნება ვიდეო რგოლები, გამოფენილი იქნება აივ/შიდსისა და ტუბერკულოზის პრევენციის საშუალებები.