Avropa İttifaqı -Azərbaycan arasında ikitərəfli ticarət əlaqələri

2004-cü ildən etibarən Avropa İttifaqı Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşına çevrilmişdir. 2012-ci il üzrə Azərbaycana Avropa İttifaqından ixrac edilmiş malların məbləğı 2,9 milyard avro və idxal edilmiş malların məbləği 13,8 milyard avro təşkil etmişdir. Avropa İttifaqından ölkəyə idxal edilən avadanlıq idxal həcminin 42,8%, nəqliyyat avadanlığı 12,4%-ni təşkil etmişdir. İxraca gəldikdə, Avropa İttifaqına ümumi ixracın 99.3%-ni yanacaq təşkil etmişdir.

Back to Ticarət əlaqələri