Daxili Struktur

Aİ-nın Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin işçi heyəti və Prezident Joze Manuel BarozoAİ-nın Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin işçi heyəti və Prezident Joze Manuel Barozo

Nümayəndəliyin Rəhbəri
Malena MARD

Siyasi, İqtisadi, Mətbuat və İnformasiya Bölməsinin Rəhbəri
Denis DANİİLİDİS

Əməliyyatlar Bölməsinin Rəhbəri
Yerun VİLLEMS

Maliyyə, Nəzarət və Audit Bölməsinin Rəhbəri
Milena MITEVOVA

İnzibati İşlər Bölməsinin Rəhbəri 
Beatris LAPPART