Grantet

Grantet mund te jepen si donacione ndaj paleve te treta te cilat jane te angazhuara me aktivitete te ndihmes se jashtme.

Si mund te aplikohet per grante?

Dokumentacioni i plote per grantet eshte i disponueshem ne version online, ne websitin e Komisionit Evropian EuropeAid co-operation office i cili menaxhon programet e ndihmes se jashtme te BE-se dhe siguron shperndarjen e asistences se zhvillimit ne te gjithe boten.

Udhezuesi Praktik eshte instrumenti i cili shpjegon procedurat e aplikimit per ndihme te jashtme te financuar nga Komisioni Evropian. Ajo permban nje sektor specifik mbi grantet .

Ata te cilet aplikojne per grante duhet te regjistrohen me pare ne sistemin PADOR (Potential Applicant Data On-line Registration) dhe te konsultojne thirrjet per propozime ne websitin e Komisionit Evropian EuropeAid co-operation office

Per me shume shikoni faqen Anglisht te websitit tone.