Marrëdhëniet Politike dhe Ekonomike

Shqiperia eshte nje vend kandidat potencial per ne BE, ne vijim te takimit te Keshillit Evropian qe u mbajt ne Selanik ne Qershor 2003. Ne 18 Shkurt 2008, Keshilli adoptoi nje partneritet te ri Evropian me Shqiperine. Marreveshja e Stabilizim Asocijimit (MSA) me Shqipwrinw u firmos ne 12 Qershor 2006 dhe hyri ne fuqi nw 1 Prill 2009. Ajo zevendeson Marreveshjen e Ndermjetme per çeshtjet tregtare, e cila hyri ne fuqi ne Dhjetor 2006. Marreveshja e lehtesimit te vizave ndermjet Shqipwrise dhe BE-se hyri ne fuqi ne Janar 2008 ndersa marreveshja e ripranimit ne 2006.