Mirësevini

Miresevini ne faqen web te Delegacionit te Bashkimit Evropian ne Shqiperi. Kjo faqe eshte ndertuar per te ofruar informacion te pergjithshem per publikun e gjere lidhur me aktivitetet e Bashkimit Evropian ne Shqiperi.

Ne kete faqe do te gjeni informacione perkatese mbi asistencen dhe programet e BE-se ne Shqiperi qe prej vitit 1991, si dhe mbeshtetjen ne kuadrin e procesit te Stabilizim Asocijimit.

GJithashtu do te gjeni burime te ndryshme informacioni si Newsletter te BE-se, fjalime dhe Njoftime per shtyp te nxjerra nga Delegacioni i BE-se, po ashtu edhe lidhje me institucione te tjera te BE-se.

Urojme qe kjo faqe te ndihmoje ne pergjigjen e pyetjeve qe mund te keni, por jeni te mirepritur te na kontaktoni drejtpersedrejti nese kerkoni informacion te metejshem.

Faleminderit,