زموږ په اړه

ایوپول – افغانستان (په افغانستان کې د اروپايي ټولنې د پولیسو ماموریت) پر ګډې امنیتي او دفاعي تګلارې (CSDP) ولاړ یو ملکي ماموریت دی. دغه ماموریت په ۲۰۰۷ زېږدیز کال کې د خپلې بنسټ ایښودنې له پیله د هغو اصلاحاتو په برخه کې د افغانستان د هلو ځلو ملاتړ کړی دی چې له لارې یې د داسې ملکي پولیسو خدمتونه رامنځته شي تر څو د قانون د واکمنۍ په یوه پرمختللي چوکاټ کې بشري حقونو ته درناوی ولري. دغه ماموریت د اروپايي ټولنې د هغې اوږدمهالې ژمنې او ونډې اخیستنې یوه برخه ده چې یاده ټولنه یې د سیاسي او سټراټیژیکو موخو پر بنسټ په دغه هیواد کې لري. په افغانستان کې د ایوپول مرسته او ملاتړ د پولیسي سکټور کارپوهانو له لارې چې د یادې ټولنې له غړیو هیوادونو څخه دي، ترسره کېږي. دغه چارې په عمومي توګه په کورنیو چارو وزارت کې د مشوره ورکونې په توګه، د افغانستان د حکومت له کارکونکو سره د یو شمېر کورنیو او بهرینو همکارانو په مرسته، مخته ځي.

فکټ شیټ

د ځينو وګړو پېژندګلوي

د ماموریت مشره
د ماموریت مرستیال
په کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو څانګې مشر

څانګې

د افغان ملي پولیسو د مسلکیتوب او روزنیزه څانګه

ایوپول د افغان ملي پولیسو د مسلکیتوب او د ملکي پولیسو په توګه د هغوی ملکي خدمتونو د اغیزناکتوب په برخه کې مرسته کوي. د ايوپول دنده به د افغان ملي پولیسو په مسلکي کولو کې داوي چې  پر مسلکي معیارونو، ولسي پولیسي، جنايي څیړنو، د استخباراتي پولیسي، ښځینه افسرانو، فساد او د اداري روزنو پر اصلاحاتو کار وکړي.

په کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو څانګه

دا څانګه د کورنیو چارو وزارت د اداري ظرفیت تر څنګه د اوږد مهالو پلانونو د جوړېدو لپاره د نړیوال ملاتړ همږغی د وړتیا، مدیریت او ادارې، او د پالیسیو د پلي کېدو او حساب ورکونې په برخو کې هم یاد وزارت ته مشوره ورکوي.  همدا رنګه په سټراټیژکه کچه غوره شويو افغان چارواکو ته مشوره هم ورکوي. دا برخه د وزارت د مشرتابه او لوړپوړو چارواکو د وړتیاوو له پراختیا ملاتړ کوي چې په کورنیو چارو وزارت او د افغان ملي پولیسو په لیکو کې دواړه اداري او فردي وده برابره کړي.