اتحادیه اروپا از دولت افغانستان می خواهد تا خشونت علیه زنان را محو کند

کابل، نومبر -محو خشونت و تبعیض علیه زنان و دختران به حیث یکی از اهداف حیاتی پالیسی حقوق بشر اتحادیه اروپا باقی مانده است.

 

به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان، اتحادیه اروپا نگرانی خود را نسبت به ادامه نقض حقوق زنان در افغانستان ابراز می کند. نماینده ویژه اتحادیه اروپا، هیات اتحادیه اروپا و ماموریت پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان (EUPOL-Afghanistan) در راستای محو خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان قویاً متعهد هستند.

 

فرانز مایکل میلبن نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان می گوید:" ماه گذشته یک بار دیگر یک زن جوان در پی سنگسار کشته شد. این عمل کاملاً غیر قابل قبول است. دولت افغانستان باید اطمینان دهد که افرادی که مسوول چنین جرایم اند تحت پیگرد قرار می گیرند. من دولت افغانستان را ترغیب می کنم تا تلاش های خود را به هدف توقف خشونت علیه زنان افزایش دهد."

 

پیا شتنوال رییس ماموریت پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان می گوید:" جدی گرفتن قانون محو خشونت علیه زنان توسط دولت افغانستان حیاتی است. نظام قضایی افغانستان باید بر اساس مکلفیت های خود عمل کرده تا به این مشکلات پاسخ داده، عاملین جرایم را مجازات کرده و برای قربانیان عدالت فراهم کند."