دست آورد خوب: چندین میل اصلحه غیرقانونی کشف و ضبط گردید

باوجودیکه سکتور امنیتی و قضایی افغانستان با مشکلات و چالش های متعدد روبروست اما پولیس ملی و سکتور عدلی کشور طی سال های آخیر دستآورد های قابل ملاحظۀ را داشت که منجر به نجات زندگی اشخاصی زیاد در کشور شده. ماموریت پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان همواره تلاش میورزد تا این دستآورد ها را با مردم شریک سازد. روی این ملحوظ، دفتر مطبوعاتی ماموریت پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان قصه های پیروزی آنها را توسط ویبسایت و صفحه فیسبوک خویش بنشر می رساند.

در قصه کنونی یک څارنوال که فعلآ در ولایت کابل ایفای وظیفه مینماید در مورد قضیۀ  صحبت میکند که وی توانسته یک تن را به جرم نگهداشتن اصلحه غیرقانونی دستگیر کند.

وی در مورد قضیه چنین اظهار دارد:

در مورد یک شخص که مجسمه قدیمی را در خانه خویش نگهداشته بود و قصد فروش آنرا داشت، گزارش دریافت کردیم. این مجسمه که ظاهراً خیلی قدیمی به نظر میرسید شخص را وادار نمود تا با یکی از دوستان خویش در مورد فروش و قیمت آن مشوره نماید.  شخصی سومیکه اید دو تن را همرایی مینمود در مورد قضیه به پولیس اطلاع داد. بعد از تلاشی خانه این شخص، پولیس نه تنها این مجسمه را بدست آورد بلکه چند  میل اصلحه غیرقانونی را نیز کشف و ضبط نمود.

 و ی می افزاید که شخص مذکور ادعا نمود که آن مجسمه قدیمی نبوده بلکه قصد داشت که صرف با دوست خویش شوخی کند. آما وی اظهار داشت که آنها مجسمه را فورا بمنظور بازرسی به وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم نمود، که بعداً به اثبات رسید که او یک مجسمۀ عادي بود.  آما پولیس این شخص را بخاطر نگهداری اصلحه غیرقانی بازداشت نمود و محکوم به زندان چند ساله گردید.

"خرسندم که مردم ما با دولت و پولیس خویش همکار اند و با مشاهده اعمال و افراد مشکوک فوراٌ به پولیس اطلاع میدهد، گرچه این معلومات همیشه دقیق نمیباشد اما همکاری مردم در شناسایی تروریست ها همواره همکاری میکند."